Mintos review

Geld verdienen aan leningen

Geld verdienen aan leningen die andere mensen, bedrijven of organisaties aangaan. Dat kan bij Mintos. Het mooie is dat je al met een heel klein bedrag (10 euries) kan beginnen. Bij Mintos komen kredietverstrekkers van over de hele wereld bij elkaar om toegang te krijgen tot beleggers die leningen willen kopen. Er zijn honderdduizenden leningen waar je in kan beleggen. Het type leningen loopt uit een van landbouwleningen en zakenleningen tot factuurfinancieringen en hypothecaire leningen, pandleningen of persoonlijke leningen, autoleningen en kortlopende leningen. Bij Mintos kun je al particulier terecht, maar ook als institutionele belegger. Je belegt in fracties van leningen.


Wat kun je lezen in deze review:

Mintos Site

Hoe werkt beleggen bij Mintos?

Vroeger, waren het alleen banken en institutionele beleggers die zich bezighielden met het verdienen aan beleggen in kredieten die bedrijven of particulieren aangaan. Mintos heeft daar verandering in gebracht door een platform te creëren dat toegankelijk is voor iedereen. Dat geldt dus voor beginners en ervaren beleggers. Je kan Mintos zien als een marktplaats voor leningen.

Er zijn verschillende manieren om je risico te beheren en de rendementen zijn meer dan aantrekkelijk. Het is dan ook niet gek dat bijna 400.000 beleggers wereldwijd enthousiast zijn over deze investeringsmogelijkheid.

Mintos verstrekt zelf geen leningen

Het unieke aan Mintos is dat het platform zelf geen leningen verstrekt, maar partners heeft die leningen verstrekken. Die partners brengen de leningen naar het platform en investeerders, zoals jij, kunnen dan beleggen in die leningen. Mintos controleert deze kredietverstrekkers natuurlijk. Onder meer op al bewezen resultaten in kredietverstrekking, professioneel risicobeheer, maar ook of ze een solide financiële positie hebben. In totaal zijn er 66 kredietverstrekkers uit 32 landen actief op Mintos.

Beginnen met beleggen op Mintos

Je kan al beginnen met beleggen vanaf 10,- euro per lening. Je kan zelf een gediversifieerde portfolio creëren. Dit is nodig om je risico te beperken. Door wereldwijd te beleggen en een breed scala aan investeringen te kiezen, die afzonderlijk van elkaar en verschillend reageren, beperk jij jouw risico en behaal je een stabieler rendement. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar Mintos maakt dat juist makkelijk met geautomatiseerde beleggingsopties. Daarnaast kan je altijd zelf kiezen welke leningen jij uitkiest om in te beleggen.

Hoe werkt beleggen bij Mintos

Stabiele rendementen

Een van de factoren die beleggen in leningen interessant maakt, is het stabiele rendement. Leningen worden in reguliere termijnen terug betaald en jij kan altijd zien wanneer de volgende betaling gepland staan. Er wordt door beleggers dan vaak gekozen voor herinvesteringen, zodat je geld aan het werk blijft. Daarnaast is het belangrijk dat je geduld hebt en de tijd neemt, want dankzij de kracht van samengestelde interest, kunnen de inkomsten opeens heel snel stijgen.

Wat kost Mintos?

Je betaalt bij Mintos in ieder geval al geen commissiekosten. Beleggen, geld storten, geld opnemen, accountonderhoud en de klantenservice zijn helemaal gratis. Maar dat betekent niet dat er geen kosten of vergoedingen zijn.

Valutaconversie

Het wisselen van valuta is gebaseerd op de gemiddelde marktkoersen van XE. Dit is een valuta autoriteit die wereldwijd vertrouwd wordt. Dit zijn lage tarieven en er zijn geen extra of verborgen kosten. Afhankelijk van de combinatie van valuta start de valutaconversie vanaf 0,50 procent.

Secundaire markt

Mintos rekent een vergoeding voor het handmatig verkopen van leningen op de secundaire markt. Dit is iets anders als je uit laten betalen van jouw geld uit de Mintos strategieën. Dat is gratis. Je betaalt 0,85 procent voor het verkopen van je leningen.

Kosten voor terugvordering

Het kan altijd voorkomen dat een kredietnemer niet aan de betaalverplichting voldoet. Mintos kan dan beslissen om advocaten of andere derde partijen in te schakelen. Dit gebeurt alleen in het geval dat de experts van Mintos het resultaat voor de beleggers kan verbeteren. Bij een succesvolle terugvordering kunnen de externe kosten worden ingehouden op de terugbetalingen. De kosten kunnen nooit hoger zijn dan het terug te vorderen bedrag. Mochten dergelijke kosten een rol gaan spelen, dan zal Mintos de beleggers daarover informeren voordat ze ingehouden worden.

Stabiele rendementen bij mintos

Is beleggen bij Mintos veilig?

Je geld investeren, is de manier om er meer van te maken, maar daar zijn altijd risico’s aan verbonden. Mintos doet er alles aan om jouw risico te beperken en er ondertussen ook nog voor te zorgen dat jij gevoel voor het beleggen krijgt. Als je het eenmaal onder de knie krijgt, dan kan je zomaar extra rijkdom opbouwen. Wil jij echt rendement behalen, dan zal je risico moeten nemen, maar dat betekent niet dat je onvoorzichtig moet worden. Op Mintos worden dan ook basisstrategieën van succesvolle beleggers uitgelegd die iedereen kan gebruiken.

 • Het spreiden van risico over beleggingen en activaklassen. Leg nooit al je eieren in 1 mand.
 • Kies een investering die je begrijpt. Zorg vervolgens dat je het potentieel van je belegging evalueert, zodat ze passen bij jouw strategie en risicotolerantie.
 • Richt je aandacht op wat je beheerst en niet op dat waar je geen invloed op hebt. Je kan geopolitieke gebeurtenissen niet voorzien en het heeft geen zin om in paniek te raken over kortetermijnschommelingen in de markt.
 • Houd vast aan een langetermijnplan. Maak een plan en houd je daar aan. Succesvolle beleggers zijn zelden bezig met snel kopen en verkopen, maar volgen een duidelijke, lange termijn strategie, zonder toe geven aan hebzucht of angst. Ook luisteren ze niet lichtzinnig naar een zogenoemde “hot tip”.

Daarnaast worden er tips gegeven over risicomanagement en zijn er verschillende middelen om je daarbij te helpen.

Kredietverzuimrisico (het risico dat een kredietnemer niet betaalt)

 • Je kan investeren in leningen met een terugkoopverplichting. Is de lening meer dan 60 dagen achterstallig, dan koopt de kredietverstrekker de lening terug en betaalt jou de uitstaande hoofdsom en lopende rente.
 • Er zijn gedekte leningen met een onderpand. Denk dan aan hypotheken of autoleningen.
 • Je kan je investering diversifiëren en zo het risico spreiden.
 • Beleg je geld in leningen met goede prestaties. Denk dan aan de ouderdomsanalyse of de verwachte oninbaarheid.

Cash flow timing-risico (het risico dat een kredietnemer dan de geplande betalingsdatum pas betaalt)

Je kan er voor kiezen om te beleggen in leningen die rente blijven betalen wanneer ze achterstallig zijn of voor leningen die vergoedingen bieden voor betalingen die te laat gebeuren. Dit is afhankelijk van de clausules die bij de leningsovereenkomst zitten.

MintosReview globe pic1

Herinvesteringsrisico

Je kan verlies lijden omdat er een herinvestering tegen een lagere rente plaatsvindt of omdat je niet-geinvesteed geld in je account hebt staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een kredietnemer of verstrekker de lening vroegtijdig afbetaalt.

Je kan geautomatiseerde portefeuilles samenstellen om ervoor te zorgen dat jouw geld nooit inactief is. Je kan Auto Invest zo instellen dat je alleen belegt in leningen die overeenkomen met jouw beleggingsdoelstellingen en je kan beleggen in leningen met een verlengbaar schema.

Uitlijningsrisico (Wanneer de belangen van de kredietverstrekker en de belegger net op elkaar zijn afgestemd)

 • Mintos stimuleert kredietverstrekkers om alleen risico te nemen met leningen die ze zonder bezwaar in hun eigen boekhouding kunnen opnemen.
 • De kredietverstrekkers behouden een aandeel in elke lening, een zogenoemde “skin in the game”.
 • In eerste instantie financieren de kredietverstrekkers de leningen met hun eigen budget en het is vervolgens onzeker of ze deze leningen aan beleggers kunnen verkopen.

Risico kredietverstrekker

 • Een kredietverstrekker kan altijd failliet gaan of problemen krijgen. Dan loopt ook de terugkoopverplichting gevaar.
 • Mintos onderwerpt kredietverstrekkers aan een aantal grondige controles voor ze met de kredietverstrekker samenwerken en Mintos blijft de prestaties van de kredietverstrekkers continue volgen.
 • Hierna krijgt iedere kredietverstrekker een rating van Mintos en die rating kan jou helpen om de financiele stabiliteit van een kredietverstrekker te bepalen, waardoor jij een weloverwogen beslissing voor je belegging kan nemen.
 • Mintos diversifieert tussen de verschillende kredietverstrekkers, zodat het voor jou ook makkelijker en veiliger is om jouw belegging te diversifiëren en dus je risico te beperken.
 • Afhankelijk van de structuur van de lening, kan je mogelijk je geld terug krijgen dankzij claimrechten, wanneer de kredietverstrekker toch onverhoopt failliet zou gaan.

Platformrisico (wanneer Mintos failliet gaat)

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat Mintos zelf failliet gaat. Het is daarom fijn dat Mintos zelf geen leningen verstrekt. Daardoor bezit jij nog steeds de claimrechten bij de kredietnemer of de kredietverstrekker. Bij een faillissement wordt het onderhoud van de leningen en investeringen overgedragen aan een geschikte manager. Deze manager zal helpen om alle openstaande betalingen over te dragen.

Het is altijd aan te raden om je beleggingen over verschillende activa categorieën te beleggen.

Regelgeving- en nalevingrisico (wanneer de wet veranderd)

Het kan zomaar zo zijn dat er een wetswijziging plaatsvindt die het bedrijfsmodel van een kredietverstrekker, of Mintos zelf, beïnvloedt.

Wanneer Mintos een kredietverstrekker doorlicht, dan worden de werkzaamheden naast de bestaande regelgeving en de mogelijke ontwikkelingen van die regelgeving gelegd, die van toepassing zijn. De risicobeoordeling van de onderneming wordt hierop aangepast.

MintosReview Pic2

Marktrisico

De markt bevat gebeurtenissen zoals economische verslechtering, een financiële crisis wisselkoersschommelingen of geopolitieke gebeurtenissen, die allemaal voor waardevermindering van een belegging kunnen zorgen. Vaak gebeurt dit ook nog op hetzelfde moment, waardoor de markt nog meer beïnvloed wordt. Alweer kan je dit enigszins indekken met het diversifiëren van je belegging. En het is ook altijd slim om in je eigen valuta te beleggen zodat je wisselkoersrisico’s voorkomt. Bij Mintos worden meer dan 10 verschillende valuta ondersteund. Mocht je zelf het geld dat je geïnvesteerd hebt, nodig hebben, dan kan je met Mintos strategieën of de liquide secundaire markt, mogelijk, toch eerder uitbetaald krijgen.

Mintos Risk Score

Mintos Risk ScoreDe Mintos Risk Score bestaat uit 4 subscores en wordt toegepast op alle leningen die op Mintos worden geplaatst.

Prestatieportefeuille: Er wordt gekeken of de gezondheid en prestaties van de kredietportefeuille in verhouding staan tot de kosten van het beheren van de portefeuille. Dit is 40 procent van de MRS.

Efficiëntie van de verstrekker: Dit behelst onder meer de mogelijkheden van de kredietbeheerder om de betalingen te incasseren. Dit is 25 procent van de MRS.

Vermogen tot terugkoop: In enkele gevallen kan het zo zijn dat de kredietverstrekker en de debiteur voor terugkoop twee afzonderlijke bedrijven kunnen zijn. Mintos kijkt naar het vermogen van de debiteur om contractuele verplichten ook na te komen. Onder meer door naar de liquiditeitsbehoeften en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal te kijken. Dit is 25 procent van de MRS.

Samenwerkingsstructuur: Hiermee wordt de juridische opzet tussen de kredietverstrekker en Mintos bedoeld. Hierbij spelen onder meer de toegang tot kasstromen gerelateerd aan kredietnemers, de invorderbaarheid op basis van de juridische opzet en de transparantie van de samenwerkingsstructuur voor beleggers, mee bedoeld. Dit is 10 procent van de MRS.

De scores bij mintos

De scores

Een numerieke maatstaf geeft het risiconiveau aan van een beleggingsmogelijkheid. Op de schaal is een 10 laag risico en een 1 hoog risico.

Deze score kan worden ingetrokken wanneer een of meer van de subscores niet beschikbaar is. Dit wordt aangeduid met “SI”.

 • Er is gebrek aan informatie over een specifiek aspect dat nodig is om de subscore te kunnen berekenen.
 • De kredietverstrekker is al langere tijd inactief op het platform. Bijvoorbeeld omdat er al langere tijd geen actieve leningen zijn.
 • Bij de statussen “In Gebreke Gebleven” en “Opgeschort” wordt de score automatisch ingetrokken.
 • Er zijn enkele zeldzame gevallen waarbij de score “Vermogen tot terugkoop” gemarkeerd is met “SI”, omdat de kredietverstrekker geen terugkoopverplichting biedt. Dit heeft dan geen invloed op de algemene MRS.

Ieder kwartaal wordt de Mintos Risk Score bijgewerkt.

De Statussen

De status van de kredietverstrekker beschrijft de activiteit.

“Live” betekent dat de kredietverstrekker  als actief wordt beschouwd door de Mintos Risk Score.

“O” staat voor Opgeschort en houdt in dat alle beleggings- of verkoopactiviteiten die in verband staan met de leningen van betreffende kredietverstrekker zijn stopgezet op zowel de primaire als de secundaire markt van Mintos.

“G” staat voor In Gebreke Gebleven en wordt aan een kredietverstrekker toegewezen wanneer deze zich niet aan de contractuele verplichtingen en aansprakelijkheden houdt. Er kunnen ook externe oorzaken een rol spelen.

De secundaire markt van Mintos

Op de primaire markt van Mintos kan je investeren in leningen. Je ontvangt geïnvesteerd geld afhankelijk van het betalingsschema van de lening. Dit is afhankelijk van de looptijd en de manier van aflossen op de lening. Het kan zijn dat jij jouw geld eerder terug wilt krijgen dan gepland. Je hebt dan de mogelijkheid om jouw investering op de secundaire markt door te verkopen. Je kan er dan ook voor kiezen om een premie of korting toe te voegen.

MintosReview APp Pic5

Gratis registreren bij Mintos

Je kan je heel makkelijk registreren bij Mintos. Je hoeft alleen maar je volledige naam en je e-mailadres in te vullen. Vervolgens dien je even te wachten tot je een wachtwoord krijgt, en dan kan jij je aanmelden.

Kredietverstrekkers kiezen

Bij Mintos kan je heel overzichtelijk precies zien welke kredietverstrekkers er zijn, met alle belangrijke bijbehorende informatie. Je kan ook op specifieke onderdelen, die jij belangrijk vindt, filteren. Je kan kijken naar het algemene overzicht, op Mintos Risk Score en op details en daarnaast kan je onder meer nog filteren op leningstype, land, status, kredietverstrekker en terugkoopverplichting.

Op die manier krijg je heel makkelijk, heel overzichtelijk, precies waar jij naar op zoek bent, te zien. Je kan op alle kredietverstrekkers klikken voor meer informatie. Die informatie bevat de activiteiten op het platform van Mintos, informatie over de kredietverstrekker als bedrijf en details over het land van herkomst.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Of je belasting dient te betalen over je inkomsten afkomstig van Mintos hangt af van jouw eigen vermogen. Mintos houdt in ieder geval geen belastingen in en je bent zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Niet alleen het saldo bij Mintos is van belang voor de belastingdienst, maar ook de leningen en aandelen die in je portefeuille staan, tellen mee in de waarde van je portefeuille. Je kan Mintos een e-mail sturen en vragen voor een overzicht op de totale waarde van je portefeuille. Let ook op of jij deze inkomsten dient op te geven als inkomstenbelasting of vermogensbelasting.

Wat is het minimale stortbedrag?

Je kan al beginnen met beleggen vanaf 10,- euro per lening waarin je wilt investeren. Je kan verder zelf een portefeuille aanmaken waarbij jij de omvang van je investering zelf bepaalt. Bij Mintos kan iedereen bezig zijn met beleggen en daarmee mooie rendementen behalen.

Eindconclusie

Hoewel de aanmeldprocedure ietwat omslachtig lijkt, is het wel fijn dat er gedegen omgegaan wordt met aanmeldingen om zo het platform serieus te houden. Wat vooral erg fijn is, is dat je met een laag bedrag kan instappen. Ook kan je alle kredietverstrekkers al bekijken voor jij je aanmeld. Je kan zo een weloverwogen afweging maken, voor je van start gaat en wanneer je eenmaal begint, kan je eerst met een kleine investering kijken of dit geschikt is voor jou. Op die manier loop je weinig risico en kan je wel een gevoel ontwikkelen voor het beleggen in leningen. Iets wat vooral aantrekkelijk is door de mogelijk hoge rendementen. Je kan er in ieder geval al meer mee verdienen dan door je geld maar gewoon op de bank te laten staan. Mintos biedt hiervoor het ideale, veilige en betrouwbare platform.