Matching Capital review

Investeren in vastgoed voor iedereen

Vastgoed is redelijk waardevast en gewild bij investeerders. Echter komt daar normaal gezien veel kapitaal bij kijken. Daardoor is het voor de “gewone mens” bijna onmogelijk om in vastgoed te investeren. Matching Capital brengt daar verandering in. Het werkt hetzelfde als een crowdfunding platform, en daar valt het voor de AFM dan ook onder, maar er wordt met een relatief kleine groep investeerders gewerkt. Deze vastgoedprojecten zijn normaal gesproken alleen bekend bij grotere en professionele beleggers, maar dankzij Matching Capital zijn ze nu ook bereikbaar voor jou. Je hoeft dan niet alles zelf te doen en ook niet het volledige bedrag zelf te financieren.


Wat kun je lezen in deze review?

MatchingCapital Site

Begin met investeren in vastgoed bij Matching Capital

Om te beginnen met investeren bij Matching Capital heb je minimaal 5000,- euro nodig. Dit is best veel in vergelijking tot vele andere crowdfunding platformen, maar een ontzettend laag bedrag om te investeren in vastgoed. Je kan je ook niet zomaar registreren en van start gaan. Daarvoor is Matching Capital te serieus. Je dient eerst een intake formulier op te sturen waarin jij aan kan geven waar jij precies interesse in hebt en wie jij zelf bent.

 • Wat voor een belegger of investeerder ben jij?
  – Een belegger met vrij spaargeld, maar weinig ervaring met investeren of beleggen.
  – Een belegger met ervaring met crowdfunding.
  – Een ervaren belegger, maar nog niet met vastgoed.
  – Een ervaren investeerder die gewend is aan grote projecten.
 • In welk type vastgoedprojecten heb jij interesse?
  – Verhuurde woningen
  – Studentenwoningen/kamerverhuur
  – Commerciële panden (winkel/kantoor/hotel)
  – Buitenlandse projecten
  – Projectontwikkeling
 • Op welke locatie jij wilt investeren?
  – In heel Nederland
  – In de Randstad
  – In België
  – In het buitenland

Registreren is verder gratis en vrijblijvend. Je krijgt meteen geregeld informatie en updates.

De investeerderstoets

Geheel volgens de voorschriften van AFM wordt er een investeerderstoets afgenomen. Je dient als consument en aspirerende investeerder te verklaren dat je niet meer dan 10 procent van jouw vrij belegbaar vermogen investeert in 1 project. Wanneer er aanwijzingen zijn dat jij meer dan 10 procent wilt investeren, dan wordt er contact met jou opgenomen en kan het zo zijn dat de investering wordt afgeraden. Deze toets is er om jou te beschermen. Toch is de uitslag niet bindend en er is geen daadwerkelijke controle of jij ook echt aan die 10 procent regel voldoet.

Wat kost het om te investeren

In principe betaalt de kredietnemer de bemiddelingsvergoeding en de beheerdersvergoeding. Dit is voor het tot stand komen van de lening, administratiekosten, klantenondersteuning en andere mogelijke werkzaamheden.

Er worden ook financieringen gerealiseerd in samenwerking met partners. In dit geval kan het zijn dat er bemiddelingskosten worden berekend. Je kan deze kosten op voorhand bekijken in het financieringsvoorstel.

Als investeerder betaal je dus alleen bemiddelingskosten wanneer de partners van Matching Capital hier om vragen.

Hoe werkt de aflossing

Het verschilt per project hoe de aflossing geregeld is. Dat wordt wel allemaal op voorhand vastgelegd. Er is een vastgestelde looptijd. De hoofdsom is na het aflopen van de looptijd volledig afbetaald. Dat kan in een keer aan het einde zijn of in maandelijkse aflossingen.

Ook het rentepercentage verschilt per project. Dit heeft te maken met de verhouding rendement/risico. De rente wordt per jaar berekend en direct na ieder kwartaal uitgekeerd. Ontvang jij bijvoorbeeld 7 procent rente per jaar, dan bedraagt de rent 1,75 procent per kwartaal.

Het minimale rentepercentage is 5 procent en maximaal 9 procent per jaar.

De projecten

Het verschilt per project hoe de aflossing geregeld is. Dat wordt wel allemaal op voorhand vastgelegd. Er is een vastgestelde looptijd. De hoofdsom is na het aflopen van de looptijd volledig afbetaald. Dat kan in een keer aan het einde zijn of in maandelijkse aflossingen.

Ook het rentepercentage verschilt per project. Dit heeft te maken met de verhouding rendement/risico. De rente wordt per jaar berekend en direct na ieder kwartaal uitgekeerd. Ontvang jij bijvoorbeeld 7 procent rente per jaar, dan bedraagt de rent 1,75 procent per kwartaal.

Het minimale rentepercentage is 5 procent en maximaal 9 procent per jaar.

MatchingCapitalReview Projectenpic1

De risico’s en de zekerheden bij Matching Capital

Er zitten altijd risico’s aan investeren en beleggen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar het zegt toch wel iets over hoe Matching Capital de boel runt. Dat gezegd, heeft Matching Capital tot nu toe geen defaults (dit is wanneer de rente en/of aflossing niet is voldaan), zijn er geen betalingsachterstanden en geen klachten.

De zekerheden die Matching Capital jou kan bieden, zijn er dankzij Stichting Matching Capital Zekerheid. Deze stichting treedt op in het belang van alle deelnemende investeerders. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat een kredietnemer verzuimt om de contractuele afspraken na te komen, dan treedt deze stichting op en kan wanneer nodig beslag leggen op het pand dat gefinancierd wordt.

Er is altijd de mogelijkheid dat er onverhoopt iets mis gaat bij Matching Capital zelf. In het geval van een faillissement hoef jij je als investeerder niet druk te maken dat je geld opeens verdwenen is.  Daarvoor heeft het platform allerhande maatregelen getroffen.

Privaatrechtelijke bescherming

Er is een leencontract, per project, tussen de kredietnemer en jou als investeerder. De Stichting Derdengelden Matching Capital en Stichting Zekerheden Matching Capital tekenen dit contract ook. Matching Capital BV ondertekent het namens jou als investeerder.

Scheiding van entiteiten en geldstromen

Dankzij de Stichting Zekerheden Matching Capital is jouw geld veilig, in het geval dat Matching Capital BV failliet gaat. Betalingen en aflossingen lopen via de derdengeldenrekening. De geldstromen zijn dus gescheiden van de onderneming.

Screening en scheiding van projecten

Ieder project staat op zichzelf en ondernemingen die een aanvraag indienen worden zorgvuldig en nauwgezet gescreend. Alle projecten zijn financieel gescheiden, ook als ze van dezelfde aanvrager komen. Een tegenvaller in het ene project, heeft dus geen invloed op een ander project. Als investeerder worden jouw belangrijk beschermd dankzij het onderpand.

Intellectueel eigendom

De klantenadministratie wordt gewaarborgd doordat het intellectueel eigendom van Matching Capital BV bij een faillissement overgaat naar Stichting Derdengelden Matching Capital.

De bedrijfsvoering van Matching Capital

Matching Capital heeft geen hoge vaste bedrijfslasten en investeringen worden pas gedaan wanneer dit noodzakelijk en verantwoord is. Een door geldgebrek gedwongen einde van de bedrijfsvoering wordt vrijwel uitgesloten doordat de overheadkosten verantwoord zijn.

Het geld dat voor de continuiteit en bedrijfsvoering van Matching Capital gebruikt wordt, komt van de kredietnemers. Denk dan aan een administratiefee, bemiddelings- en beheersfee en de administratiekosten van de investeerders. Deze fees worden geind wanneer een project geslaagd is of tijdens de looptijd van het project.

De buffer van Matching Capital

Bij Stichting Derdengelden Matching Capital heeft Matching Capital BV een financiële buffer ondergebracht. Deze is ter grootte van minimaal een maand rente over de som van de uitstaande leningen op het platform.

Professionele investeerder(s) (worden)

Als je begint met investeren, of dit nu als prive persoon of professioneel is, dan wil je groeien. Dat je gaat investeren geeft al aan dat je ambitie hebt. Bij Matching Capital kan je iets met die ambitie doen. Matching Capital bemiddelt namelijk ook bij (de financiering van) vastgoed(ontwikkeling).

Collectieve geldlening

Je kan als investeerder bij Matching Capital meedoen door middel van een collectieve geldlening. Een lening wordt tot stand gebracht, na een positieve kredietbeoordeling, op grond van het door de kredietnemer ondertekende leencontract. Als investeerder ontvang jij een vaste rente.

Onderhands

Matching Capital heeft ondertussen een heel netwerk opgebouwd van partners, klanten, investeerders en andere marktpartijen. Daardoor is het al mogelijk geweest om off-market, in de professionele markt, transacties tot stand te brengen. Dit wordt gescheiden gehouden van de projecten die op de website aangeboden worden. Als professionele investeerder kan jij hier aan meedoen. Zo zijn ze betrokken geweest bij de verkoop van een winkelketen op diverse locaties in Nederland, is er een kantoorpand aangeschaft dat omgebouwd is naar appartementen, en is er op diverse locaties huisvesting gerealiseerd met gekwalificeerde, particuliere investeerders. Zowel in de aankoop en renovatie als in de verkoop.

Particulier versus professioneel

Matching Capital maakt onderscheid tussen particuliere investeerders (vanaf 10.000,- euro per project per persoon) en professionele investeerders (vanaf 100.000,- euro per project per persoon. De AFM houdt toezicht op de activiteiten die zich richten op de algemene bescherming van de particuliere investeerder. Professionele investeerders kunnen ook meedoen aan die collectieve geldlening. Er is dan maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld door mee te doen als mede-investeerder met winstdeling of zelfs als koper van het vastgoed.

Lead investors

Per project wordt er met een Lead Investor gewerkt. Een belegger neemt een groter belang in het project dan de andere investeerders. Andere particuliere investeerders doen mee met een lager bedrag. Op die manier draagt de Lead Investor het risico niet alleen en met meerdere investeerders bewijst het project dat het aantrekkelijk is voor de markt. Aan de andere kant is het voor de kleinere investeerders aantrekkelijk omdat zij weten dat er een grotere investeerder mee instapt en dat het dus om een goed project gaat. De investeerders kennen elkaar niet, maar worden door Matching Capital gescheiden gehouden, tenzij dat wederzijds anders gewenst is.

Cijfers uit de portefeuille

Matching Capital presteert bovengemiddeld goed, in vergelijking met andere crowdfunding platforms. Dit laten ze dan ook graag zien. Daarnaast is transparantie erg belangrijk omdat jij hier aan kan zien of het winstgevend voor jou zal zijn om met Matching Capital in zee te gaan.

 • Gefinancierde projecten: 30
 • Vol ingetekende projecten (doelbedrag gehaald): 30
 • Projecten doelbedrag niet gehaald: 0
 • Gemiddeld netto-rendement investeerder: 7,1%
 • Uitstaand bedrag lopende leningen: 5.281.500,- euro
 • Bedrag afgeronde leningen: 1.305.000,- euro
 • Gefinancierd via platform: 6.586.500,- euro
 • Volledig afgeloste financieringen: 4
 • Gefinancierd buiten het platform: 3.708.500,- euro
 • Totale financieringen: 10.295.000,- euro
 • Projecten met betalingsachterstanden: 0
 • Openstaande bedragen achterstallige betalingen: 0
 • Projecten met ingebrekestelling (leningen worden niet afgelost): 0

Eindconclusie

Bij de meeste crowdfunding platformen kan je al met een laag bedrag beginnen met investeren. Hoewel dit startbedrag per project bij Matching Capital veel hoger ligt, is het daardoor wel ook echt de moeite waard om naar te kijken. Het is namelijk nog steeds betaalbaar voor Jan met de pet, door de hogere inleg, krijg je ook meer rente en ben je dus ook daadwerkelijk aan het verdienen. Matching Capital is ervaren en betrouwbaar. En hoewel er aan investeren altijd risico’s zitten, blijken die risico’s wel erg afwezig bij dit platform. Meld je gratis aan en kijk eens rond. Lees de cijfers en bereken wat je zou kunnen verdienen. Voor je het weet, maak ook jij van jouw geld, meer geld.