Thuisborg Review

Investeren in Nederlandse woningen is nieuwe sparen

Er is nog altijd een flink woningentekort in Nederland en Thuisborg heeft diverse manieren om te investeren in woningen. De prijsontwikkelingen op de Nederlandse particuliere woningmarkt zijn zeer interessant en mede dankzij jouw investering worden goed verkoopbare en langdurig verhuurde woningen aangekocht. Bij Thuisborg kan je vastgoed obligaties kopen in 2 verschillende series. Welke serie bij jou past, is afhankelijk van de investering die je wilt doen. Beide vastgoedfondsen bestaan uit drie kenmerken.


  • Thuisborg verzilverplan

Iedere woningbezitter in Nederland die de woning wilt verkopen, maar er wel als huurder in wilt blijven wonen.

  • Thuisborg Estate plan

Woningbezitters die het volledige eigendom van de woning willen behouden, maar een maandelijkse of jaarlijkse aanbetaling krijgen op de toekomstige koopsom van de woning.

  • Thuisborg Modulair Wonenplan

Duurzame en luxe modulaire mantelzorg woningen die er voor zorgen dat de mantelzorger in de buurt kan wonen, waardoor iemand zelfstandig kan blijven wonen.

Je kan bij Thuisborg dus investeren in de woningen, maar je kan er ook voor kiezen om aan een van de plannen mee te doen wanneer je een woning bezit. Wil je investeren in obligaties, dan kan dat binnen twee series.

Thuisborg Site

Thuisborg Obligatie Serie XV

Deze serie is voor grote investeerders. De minimum eerste deelname is 100.000,- euro. Een obligatie of coupure is 1,- euro. De looptijden zijn vanaf 3 of 5 jaar met een maximum van 25 jaar. Ze zijn opzegbaar met 2 kalenderkwartalen. Vanaf 3 jaar krijg je 6,5 procent vaste rendementsvergoeding per jaar en vanaf 5 jaar is dat 7,5 procent. Het rendement wordt aan het einde van een kalenderkwartaal uitbetaald. Er zijn geen emissiekosten en de bemiddelingskosten zijn 3 procent van de waarde. Je kan de obligaties kosteloos overdragen. Deze serie is in samenwerking met Vondellaan Vastgoed.

Thuisborg Obligatie Serie XIV

Deze serie is voor iedereen die een minimaal bedrag van 1000,- euro kan investeren. Een obligatie of coupure is 1,- euro. De looptijden kunnen variëren vanaf 1, 3 of 5 jaar en zijn na de looptijd per kalenderkwartaal opzegbaar. Ook deze serie heeft een maximale looptijd van 25 jaar. De vaste rendementsvergoeding per jaar is vanaf 1 jaar 4 procent, vanaf 3 jaar 5 procent en vanaf 5 jaar 6 procent. De emissiekosten zijn 2 procent over de nominale waarde en de bemiddelingskosten zijn tot 3 procent over de waarde wanneer de bemiddeling door Thuisborg geschiedt. De obligaties of coupures zijn overdraagbaar zonder overdrachtskosten. De aflossing van de hoofdsom is aan het einde van de looptijd. Bij looptijden van 3 of 5 jaar is het mogelijk dat het vast rendement dan het basis rendement wordt en daar bovenop krijg je dan een variabele rendementsvergoeding, die wordt gebaseerd op de prijsontwikkeling op de Nederlandse huizenmarkt. De bandbreedte ligt tussen de -3 procent en de 3 procent.

Investeren bij Thuisborg en je huis verkopen?

Heb jij obligaties bij Thuisborg en wil jij ook je huis verkopen? Dan geniet je allerhande voordeeltjes. Zo zijn de obligaties standaard producten, maar wanneer jij jouw huis ook wilt verkopen, dan wordt naar jouw persoonlijke situatie gekeken. Zo geniet jij onder meer voorrang wanneer het gaat om transacties rondom jouw woning. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat je lagere huurkosten betaalt, maar ook leiden tot lagere transactie- en onderhoudskosten.

ThuisborgReview Pic1

Veilig investeren bij Thuisborg

Er is geen AFM-toezicht in de bekende zin, maar er is wordt we degelijk gewerkt binnen toezicht van de AFM en er is zelfs afstemming met AFM over de aanbiedingen van Thuisborg. Dit omvat onder meer de volgende punten:

  • Oprichtingskosten en voorinvesteringen.
  • Productvoorwaarden en productrendementsberekeningen.
  • Algemene voorwaarden en de structuur van rapportage over de betrokken rechtspersonen.
  • Cash flow prognoses en communicatie met investeerders.

Er wordt gekeken of alle essentiële informatie aan de consument wordt verstrekt in het kader van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken. Gedurende de looptijd beoordeelt de AFM of Thuisborg volgens deze wettelijke beschermingsbepalingen handelt. Het toezicht  van de AFM is op de aanbieding van de obligaties van Thuisborg en dat is gebaseerd op de Wet handhaving consumentenbescherming en niet op de Wet financieel toezicht.

Thuisborg is een geweldige manier om te investeren in de woningmarkt in Nederland. De doelgroep omvat voornamelijk senioren die wel fijn willen wonen, het liefst in hun eigen woning, maar die ook de waarde van die woning willen verzilveren. Het is een nieuwe manier van omgaan met het woningtekort in Nederland en het levert een geweldige bijdrage aan de levenskwaliteit van senioren. Jij hoeft natuurlijk geen 50-plusser te zijn om te investeren bij Thuisborg, maar je weet wel zeker dat je niet alleen geld verdient, maar ook nog het leven van senioren meer kwaliteit geeft.