Lendahand review

Investeer in het bestrijden van armoede

Ben jij idealistisch ingesteld? Een wereldverbeteraar? Vind jij meer belangrijk dan jouw eigen winst? Dan is Lendehand de investeringsplek voor jou. Lendehand is in eerste instantie niet uit op winstbejag, maar wilt armoede in opkomende landen bestrijden door te investeren in mensen en bedrijven. En jij kan daar onderdeel van zijn. Zorgen voor een duurzame verandering met een combinatie van sociale impact en financieel rendement. Ze dromen er zelfs van om niet meer te bestaan, maar dat gebeurt alleen als er geen armoede meer in de wereld is. Jij helpt mee. Je stimuleert de lokale economie en er komt meer werkgelegenheid, er zijn meer mogelijkheden voor mensen die het serieus nodig hebben.


Hoe werkt investeren bij Lendehand

Dankzij dit crowfundingplatform kan je hardwerkende ondernemers van over de hele wereld ondersteunen en op die manier actief de armoede in de wereld tegen gaan. Vaak zijn ondernemers al te groot voor een microfinanciering, maar ook weer te klein om een lening bij een bank los te krijgen. Dat is een enorm gat dat gevuld dient te worden zodat ook die ondernemers een kans hebben om te bestaan en te groeien.

Je kan zelf de projecten zoeken waarin jij wilt investeren en zodra dat project afgerond is, krijg je in gelijke delen je inleg, inclusief rente, elke 6 maanden terug.

Lendahand Site

Jouw projecten kiezen

Je kan bij de projecten precies zien hoe jouw investering gebruikt wordt. Je ziet hoeveel banen het stimuleert of hoe de lokale bevolking vooruit gaat dankzij jouw investering. Je kan kiezen op diverse criteria uit de verschillende projecten. Denk dan onder meer aan locatie, rente, sociale impact en looptijd. Je kan kiezen uit zowel praktische en verstandige elementen, als natuurlijk ook uit idealistische elementen. De lengte van de looptijd speelt bij het aflossen geen rol. Je krijgt iedere 6 maanden gelijke delen, plus rente.

Investeren vanaf 50,- euro bij Lendehand

Je bepaalt niet alleen in welk project jij investeert, maar ook hoeveel je per project investeert. Dat kan per project al vanaf 50,- euro. Het gaat allemaal heel snel en makkelijk, want je hoeft alleen maar het project te kiezen, het bedrag te kiezen dat je wilt investeren en op welke manier je wilt betalen. Dat kan overigens gewoon met iDeal in Nederland en met Bancontact in België. Je kan ook je creditcard gebruiken. Dat is allemaal zonder kosten en wanneer je investering afgerond is, dan krijg je een bevestiging per e-mail. Simpeler kan gewoon niet.

De start van de financiering en aflossing

Wanneer het volledige bedrag is gefinancierd, allemaal door mensen zoals jij, dan gaat de lening naar de bestemming. Dit kan een lokale partner of rechtstreeks naar een bedrijf zijn. Dat gebeurt altijd op de eerste dag van de maand. En dat is ook het moment dat voor jou de rente begint te lopen.

De terugbetaling is op basis van je inleg en het rentepercentage van het project. Die krijg je dus in gelijke delen, iedere zes maanden. Heb jij je inleg terug? Dan kan je opnieuw investeren of je geld, zonder verdere kosten, terug laten storten op je bankrekening.

LendahandReview Pic3

 

De soorten investeringen bij Lendehand

Bij Lendehand zijn er drie manieren van investeren. Iedere vorm heeft voordelen en nadelen. Zo kan er een hoger rentepercentage zijn, maar dan is er vaker ook meer risico. Lendehand is heel erg kritisch op de deelnemers en er is dan ook een degelijke selectieprocedure. Dat gezegd, er zitten altijd risico’s aan investeren.

Investeren via een lokale partner

Deze manier van investeren gebeurt niet rechtstreeks met de kredietnemer, maar er zit een lokale financiële instelling tussen. Je kiest dan wel de kredietnemer waar je in wilt investeren, maar die krijgt die investering via de lokale partner. Je risico zit dan ook bij die lokale partner. Zij dekken het risico op wanbetaling en valutaschommelingen. Zij hebben daar financiële reserves voor en er zijn ook gevallen waarbij het persoonlijke vermogen van die lokale partner aangesproken kan worden. Zij screnen de ondernemer dan ook op diverse criteria. De rentepercentages liggen tussen de 2 en de 5 procent per jaar.

Direct investeren in ondernemers

Er is geen tussenpersoon en wanneer al het geld verzameld is van de crowd, dan gaat het direct naar de ondernemer. De deelnemers zijn voornamelijk bezig op het gebied van schone energie. Het risico op faillissement wordt hier niet afgedekt door een lokale partners. Je krijgt een hoger rentepercentage, maar er is ook een groter risico dat er iets mis gaat met de aflossing. Gezinnen en bedrijven krijgen echter toegang tot basisbehoeften, en je levert een substantiële bijdrage een de CO2-reductie in opkomende landen. De rentepercentages liggen tussen de 4 en de 7 procent per jaar.

Co-financieren met Lendehand en derden

Lendehand gaat een samenwerkingsverband aan met een grote (sociale) investeerder of een andere professionele, institutionele belegger. Dit zijn meestal partijen die veel ervaring hebben in de betreffende landen en zij selecteren dan ook de projecten waaruit jij kan kiezen. Jij kan samen met zo’n partij een project (mee) financieren. Het gaat hierbij meestal om projecten die impact hebben op het gebied van agricultuur, huisvesting en drinkwater. De partners in kwestie worden door ervaren partijen in Nederland geselecteerd, maar ook gemonitord. De rentepercentages liggen tussen de 2 en de 5 procent rente per jaar.

Lendahand graph pic

Impact+

Je kan al vanaf 50,- euro investeren en hoewel alle beetjes helpen, zijn dat niet de bedragen die zoden aan de dijk zetten. Ook niet als het op de rente die jij ontvangt aankomt. Het kan daarom zijn dat je meer hebt gespaard of te besteden hebt, om te investeren. Mocht dat bedrag hoger dan 25.000,- euro zijn, dan kan je in aanmerking komen voor Impact+ van Lendehand.

In principe gaat het op dezelfde manier als bij de lagere bedragen die je misschien wilt investeren, met dit verschil dat je totale controle hebt over de projecten waarin jij wilt investeren. Iedere nieuwe investeringsronde krijg jij informatie over de uitgevende instelling, het land waar je investeert, de looptijd, het rendement, maar ook over de soort impact die de investering teweeg moet brengen.

De VN heeft duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. SDG’s genoemd. Lendehand werkt alleen met projecten die voldoen aan 6 van deze SDG’s. Jij hebt dus een actieve bijdrage in de bestrijding van armoede en daarnaast in het stimuleren van gendergelijkheid, voorzieningen voor schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie en je draagt bij aan eerlijk werk, de economische groei en het verminderen van ongelijkheid.

Andere belangrijke weetjes

Lendehand heeft een 100 procent financieringsrate. Dat betekent dat alle projecten die meegedaan hebben, ook van start zijn gegaan met de lening. Mocht het zo zijn dat het bedrag niet bij elkaar gehaald wordt, dan krijg jij jouw investering gewoon terug, binnen 60 dagen. Tot het crowdfundingbedrag bij elkaar verzameld is, en voor het naar de kredietnemer gaat, staat het op een derdengeldenrekening.

Over het bedrag dat je investeert, krijg je een rentepercentage. Dat werkt als volgt.

 • Je kiest een project en legt geld in. Hierover ontvang je nog geen rente
 • De inzameling van het geld is volledig en het geld wordt geleend aan de kredietnemer. Vanaf nu ga je rente ontvangen.
 • Je krijgt om te beginnen rente over het gehele bedrag. Na 6 maanden wordt een gelijk deel afgelost, inclusief rent. Vervolgens krijg je nog rente over het openstaande bedrag.

Het kan zomaar gebeuren dat een kredietnemer het volledige bedrag eerder kan aflossen dan de termijn van de lening. Jij krijgt dan het openstaande bedrag plus opgebouwde rente terug. Je ontvangt ook eenmalig een rentepercentage van 1,5 procent over het bedrag dat vroegtijdig is afgelost. Er kan niet vroegtijdig afgelost worden gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van de lening.

 

De risico’s

Aan investeren en beleggen zit altijd het risico dat jij jouw geld kwijtraakt. Dat is bij Lendehand niet anders dan bij andere vormen van investeren of andere crowdfundingplatformen. Wat de risico’s precies zijn, hangt van de investering die jij doet en het project waarin jij kiest te beleggen.

In principe wordt het risico op wanbetaling van de kredietnemer of valutaschommelingen afgedekt door de lokale partner. Het kan ook gebeuren dat een lokale partner failliet gaat. Dit kan gebeuren in de volgende gevallen:

 • De lokale partner heeft teveel ondernemingen geselecteerd met een slechte kredietwaardigheid.
 • Valutarisico: Er zijn grote schommelingen in de koerst waardoor de lokale partner ernstige financiële problemen krijgt.
 • Frauderisico: Personeelsleden van de lokale partner plegen fraude.
 • Operationele risico’s: Wanneer er langdurig geen winst gegeneerd wordt of er wordt niet break-even gedraaid.
 • Politieke en regelgevingsrisico’s: Er zijn veranderingen in het politieke klimaat of de regelgeving verandert.
 • Natuurrampen of epidemieën: Veel ondernemingen krijgen tegelijkertijd betalingsproblemen.

Wanneer je direct investeert bij een bedrijf, dus zonder tussenkomst van een lokale partner, dan zijn de risico’s op wanbetaling niet afgedekt.

Lendehand zelf kan natuurlijk ook in de problemen komen. Bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe aandeelhouders gevonden worden om alles te financieren. Uitstaande leningen worden op dat moment wel zo goed als kan afgehandeld door Lendehand, maar er zal minder slagkracht zijn om bijvoorbeeld wanbetalingen van lokale partners juridisch aan te pakken.

Lendehand geeft zelf in principe geen garantie over het uitgeleende geld. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen. Dit is het geval bij directe investeringen in Afrika. Hierbij wordt een garantie verstrekt van 50 procent. Deze garantie komt van Sida, onderdeel van de Zweedse overheid. Bij deze projecten staat duidelijk en expliciet aangegeven dat er een garantie op wordt verstrekt.

De landen en projecten waar jij in kan investeren

Elk jaar komen er meer landen bij, maar op het moment van dit schrijven is Lendehand actief in:

 • Colombia
 • Eucador
 • Mexico
 • Nicaragua
 • Zambia
 • Indonesië
 • Oeganda
 • Kenia
 • Mozambique
 • India
 • Georgië
 • Mongolië

LendahandReview crowdfunding Indian woman pic5

Bedrijven die via Lendehand willen lenen moet aan diverse criteria voldoen. En dat gaat natuurlijk niet alleen maar over de winst die ze menen te maken of de slagkracht die ze hebben. Sterker nog, is een bedrijf alleen maar uit op winstbejag, dan komt het niet eens in aanmerking bij Lendehand. Er wordt ook een duidelijk plan gevraagd aangaande volgende punten:

 • creatie van werkgelegenheid,
 • veiligheid van werkomgeving van de medewerkers,
 • de invulling van het ‘fair trade’ beleid,
 • hoe milieubewust het doel van de investering is,
 • wat de positieve impact op de omgeving van de organisatie zal zijn,
 • het project mag geen schade berokkenen aan mens of personeel,
 • het project mag geen illegale activiteiten ondersteunen of van immorele aard getuigen,
 • het project mag geen kinderen jonger dan 16 jaar werkzaamheden laten verrichten.

 

Succesvolle projecten waarbij Lendehand betrokken was

Als idealistische investeerder wil je natuurlijk graag weten wat voor projecten er allemaal zijn. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar het geeft wel een indicatie van de positieve impact die Lendehand heeft bij het realiseren van een betere wereld, zonder armoede. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

 • Cambodja: Project van Philip Bank 10
  6 ondernemers krijgen werkkapitaal om hun bedrijf uit te breiden
  6 nieuwe banen
  30 mensen bereikt
 • Zuid-Afrika: Project van Siyandza Skills Development
  Aanbieden van interactieve lespakketten aan organisaties voor het online bijscholen van medewerkers
  6 nieuwe banen
  80 mensen bereikt
 • Zambia: Project van Agora Microfinance Zambia 10
  20 kleine bedrijven worden voorzien van werkkapitaal
  Het gaat om boeren, handelsbedrijven, restaurants, scholen en vervoersbedrijven
  5 nieuwe banen
  100 mensen bereikt
 • Indonesië: Project van Funding Societies
  60 midden- en kleinbedrijven krijgen werkkapitaal
  Actief in Jakarta, Bandung en Surabaya
  Bedrijven zijn groothandels, actief in de landbouw of (online) winkels
  10 nieuwe banen
  300 mensen bereikt
 • Oeganda: Project van vereniging van pluimveehouders.
  Productie verhogen door toepassen van moderne landbouwtechnieken.
  Betere faciliteiten voor de kippen.
  Aanschaf nieuwe broedmachines.
  10 nieuwe banen
  450 mensen bereikt
 • Kenia: Project van Sollatek.
  75 huishoudens en instellingen voorzien van producten die het uitvallen van stroom opvangen
  10 nieuwe banen
  500 mensen bereikt
 • Mozambique: Project van SolarWorks
  80 solar systemen bij mensen thuis geplaatst
  5 nieuwe banen
  400 mensen bereikt
 • India: Project waarbij 50 families hun boerderijen transformeren tot duurzame bedrijven met een biogas vergister.
  50 biogas vergifters geplaatst
  5 nieuwe banen
  250 mensen bereikt

LendahandReview achievments

De impact die Lendehand heeft

Er wordt natuurlijk goed bijgehouden wat de impact eigenlijk is die Lendehand heeft bij het creëren van een betere wereld,.

Voor iedere 2.500,- euro die wordt geleend, komt er gemiddeld 1 nieuwe full time baan bij. Rn de volgende punten worden bijgehouden en gemeten.

 • Aantal gecreëerde banen – 8267
 • Aantal bereikte personen – 996.398
 • Aantal ton CO2 dat gereduceerd wordt – 299.599
 • Aantal kWh dat gegenereerd wordt –
 • Aantal gebouwde toiletten – 2109
 • Aantal solar home systemen dat geïnstalleerd wordt – 71.169
 • Aantal biogasvergisters die geplaatst worden – 5.663

Blog

Lendehand heeft ook een blog. Hier kan jij niet alleen vinden wat er allemaal speelt in de financiele wereld met betrekking op de markt waarin jij actief investeert, maar je vindt er vooral ook de achtergronden bij de mensen in wie jij investeert. Mensen van Lendehand zelf, en zeker ook de bedrijfjes en personen die een lening nemen of die er door beïnvloedt worden op een positieve manier. Hierdoor snap jij precies hoe jouw geld besteedt wordt en krijg je een gevoel bij de positieve verandering waarin jij een grote bijdrage levert.

Je kan lezen over de impact die Lendehand investeringen hebben, over het investeren zelf, verhalen van mensen en je vindt hier ook alle updates. Een aanrader om door te nemen voor je investeert, het zal je alleen maar motiveren om nog meer te doen, omdat je ziet wat de werkelijke bijdrage is die je levert.

Veel gestelde vragen (FAQ)

In 2018 en 2019 heeft Lendahand de prijs voor beste crowdfundingsplatform gewonnen van IEX. Dit komt onder meer doordat Lendahand er alles aan doet om jouw risico zo laag mogelijk te houden door strenge eisen te hanteren. Op enkele projecten wordt ook een garantie gegeven door de Zweedse overheid. Dit staat duidelijk bij de projecten aangegeven. Ook is er een vergunning van de AMF en Lendahand voldoet aan de gestelde kapitaaleis van De Nederlandsche Bank. Intersolve EGI, een Nederlandse financiele instelling gespecialiseerd in diensten aangaande betalingsverkeer en elektronisch geld, zorgt er voor dat het betalingsverkeer veilig verloopt. Met andere woorden, Lendahand is super veilig!

Wat zijn de kosten bij Lendahand?

Het kost jou niets om te investeren bij Lendahand. De inschrijving is gratis en dat geldt ook voor het verstrekken van leningen via iDeal of jouw creditcard, de terugbetaling op jouw persoonlijke wallet en de terugbetalingen naar jouw bankrekening.

Eindconclusie

LendahandReview Rewards Pic4Lendehand is het enige crowdfunding platform dat zich bezighoudt met investeren in opkomende landen. Wanneer jij snapt dat een betere wereld begint bij jouzelf, dan snap je ook waarom Lendehand gewoon werkt. Niet alleen ga jij geld verdienen, maar jij doet dat door ervoor te zorgen dat andere mensen, van over de hele wereld, ook beter in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, een gezondere leefomgeving hebben en toegang krijgen tot de meest simpele levensbehoeftes, die toch nog steeds niet voor iedereen zo makkelijk toegankelijk zijn. Bekijk de projecten, lees de verhalen en neem vooral ook even de cijfers goed door. Lendehand is daar heel transparant over en voldoet daarnaast aan alle wet- en regelgeving. Investeer in jezelf en meteen in een betere wereld.