Corum Investments review

Wereldwijd investeren in vastgoed

Heb jij interesse in investeren in vastgoed, maar zelf geen mega groot kapitaal? En wil jij dan ook nog wereldwijd meespelen? Dan ga je naar Corum Investments. Bij beleggen en investeren is het spreiden van het risico erg belangrijk. Dit kan je onder meer doen door te diversifiëren. Dat is wanneer je jouw investering spreid over verschillende projecten in diverse branches. Corum doet dit al voor jou. Zo zijn ze actief in 6 verschillende sectoren en dat in maar liefst 17 landen. Dit maakt Corum Investments een van de beste platformen om te investeren in vastgoed.


Corum Investments Site

De twee vastgoedfondsen van Corum

Bij Corum Investments kan je met zowel een groot als een klein budget investeren. Je bent eigenlijk aandeelhouder in een van de vastgoedfondsen. Corum werkt met een Frans beleggingsfonds dat zich bezig houdt met de aankoop, het beheer, de verkoop en de  verhuur van vastgoedobjecten. Corum werkt met prestatie-vastgoedfondsen om de aandeelhouders zo een stabiel mogelijk rendement te bieden. Bij een prestatie-vastgoedfonds worden de inkomsten uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Corum Origin vastgoedfonds

Dit vastgoedfonds van Corum belegt in de Eurozone en is gespreid over 13 landen en 6 sectoren, met ondertussen meer dan 30.000 aandeelhouders. Je kan al vanaf 1.090,- euro investeren en dat is inclusief kosten en inschrijving. Er ligt een doelstelling van 6 procent bruto rente per jaar, maar dit percentage is sinds 2012 nog ieder jaar hoger uitgevallen.

Je kan op 4 manieren investeren. Met je eigen geld, via een geplande betaling, met behulp van een lening en je kan investeren in zogenoemd bloot eigendom, waarbij je de inkomsten niet aanraakt en beperkt op je belastingheffing.

Sectoren:

  • 40% kantoren
  • 30% winkels
  • 14% hotels
  • 8% industrie
  • 7% logistiek
  • 1% gezondheidszorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corum XL vastgoedfonds

Met dit fonds kan jij wereldwijd beleggen in vastgoed. Je kan al investeren vanaf 189,- euro per aandeel en dat is inclusief kosten en inschrijving. De rendementsdoelstelling ligt op 10 procent over een periode van 10 jaar. Dit is echter geen garantie. Er zitten 50 vastgoedobjecten in 12 landen in dit fonds. De financiële bezettingsgraad is 99,9 procent met een niet opzegbare huurperiode van 7,36 jaar.

Sectoren:

  • 61% kantoren
  • 32% winkels
  • 6% industrie
  • 1% hotels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige Corum Investment weetjes

De aandelen die je koopt bij Corum, kan je ook weer verkopen. Hier zitten wel kosten aan verbonden wanneer je de aandelen terug verkoopt aan Corum. Je kan er echter ook voor kiezen om de aandelen zonder tussenkomst van Corum door te verkopen. Dan neemt de nieuwe aandeelhouder  dat kostenpakket ook over. Je betaalt aan Corum ongeveer 12 procent. Dit wordt de inschrijvingscommissie genoemd en die betaal je dus pas aan het einde van je investering, wanneer je besluit jouw aandelen te verkopen. Hierdoor ontvang jij namelijk wel rente over de volledige waarde van jouw aandelenportefeuille gedurende de looptijd van je investering.

Om te beginnen dien je minimaal 1 aandeel te nemen. Wanneer je aandeelhouder bent, dan kan jij je ook inschrijven op aandelenfracties.

Als er een vastgoedobject van Corum verkocht, dan krijg jij een evenredig deel van de winst. Dit winstdeel staat los van de maandelijkse dividenduitkering.

Er wordt op drie manieren inkomsten gegenereerd uit jouw investering. Dat zijn het dividend van het CORUM-aandeel, waardestijging van het aandeel, winstdeling en er is een commissie over de vermogenswinst op vastgoed. Dit laatste is afhankelijk van welk het vastgoedfonds waarin jij investeert.

 

CorumInvestmentsReview Pic2Je kan bij Corum Investments ook periodiek investeren.

De eerste keer dat je dividend ontvangt, is na 6 maanden. Dit noemt men de dividendgerechtigde termijn. Dit is de periode die het zoeken en aankopen van nieuw vastgoed voorstelt. Deze moet ingevoerd worden omdat bestaande aandeelhouders dan niet benadeeld worden wanneer er een nieuwe investeerder bij komt. Meer aandelen bij een gelijk aantal huurinkomsten zou betekenen dat iedereen er minder aan over houdt. De dividendgerechtigde termijn voorkomt dit. Nadat je de eerste keer jouw dividend uitkering hebt ontvangen, krijg je vervolgens iedere maand jouw dividend uitbetaald.

Corum Investments is een aanrader. Een stabiel bedrijf, met veel ervaring en deskundigheid, in een redelijk waardevaste branche, wereldwijd opererend en van die vruchten kan jij meegenieten. Ook vastgoed is onderhevig aan economische schommelingen en daarom wordt een lange termijn investering van 8 tot 12 jaar aangeraden. In plaats van het lage rendement bij sparen, maak jij volop winst en vermeerder jij jouw investering aanzienlijk over een langere periode. Corum Investments is voor de man met de kleine beurs net zo goed bereikbaar als voor de grote investeerder.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Als je kijkt naar het aantal gewonnen awards, dan kan je wel stellen dat Corum Investments betrouwbaar is. Maar dat is niet alles. Corum investeert in vastgoed en dat is een van de veiligere investeringen. De meer dan 50.000 aandeelhouders wereldwijd laten zien dat zij vertrouwen in Corum hebben. Dat komt mede door de langlopende huurcontracten die Corum bedingt. Ook staat het bedrijf onder controle van diverse toezichtsorganen zoals bijvoorbeeld de Franse AMF.

Waarom kies je voor Corum?

Hoewel dit natuurlijk geen garantie is, zegt het wel een heleboel dat sinds de oprichting van Corum Investments de rendementsdoelstelling iedere jaar overstegen wordt. Corum kiest voor solide huurders en de vastgoedportefeuille is wereldwijd gespreid, waardoor ook de risico’s gespreid zijn. Er wordt altijd gekeken naar de markt, zodat strategieën aangepast kunnen worden, waardoor er een continue groei van rendement mogelijk is.

Welke producten biedt Corum aan?

Corum Investments belegt in vastgoed. Hier kan jij in meegaan met 2 producten. Corum Origin en Corum XL. Corum Origin belegt in de eurozone in vastgoed en deelname is vanaf 1.090,- euro. Corum XL investeert wereldwijd (behalve Frankrijk) in vastgoed en jij kan al deelnemen vanaf 189,- euro. Dit is inclusief alle bijkomende kosten. Het vastgoed is verspreid over verschillende sectoren, waardoor de risico’s nog meer gespreid worden.

Wat zijn de kosten?

Een aandeel Corum Origin kost 1.090,- euro. Daar zit 11,964 procent inschrijvingscommissie in. Een aandeel Corum XL kost 189,- euro en dat is inclusief 12 procent inschrijvingscommissie. Deze commissie wordt pas verrekend wanneer jij jouw aandeel terug verkoopt aan Corum Investments. Je ontvangt dus gewoon maandelijks dividend over deze kosten tijdens de looptijd van je investering. De commissie wordt gebruikt om de kosten voor het werven van fondsen en het onderzoeken van beleggingen te dekken.