WaardeVoorJeGeld review

Samen voor waarde(n)vol rendement

Bij WaardeVoorJeGeld staat niet alleen de waarde van je geld voorop, maar zeker ook maatschappelijke waarden. Er wordt dan ook gewerkt volgens bepaalde kernwaarden. Investeren via WaardeVoorJeGeld betekent dat jij niet alleen voor een beter rendement gaat, maar ook voor maatschappelijk gewin. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen uit projecten die uit zijn op rendement, maar ook uit projecten met een maatschappelijke grondslag. Daarnaast staat WaardeVoorJeGeld dicht bij de investeerders. Het is geen anonieme groep mensen, maar jij weet precies met wie jij zaken doet. Jouw mening en ervaringen zijn dan ook belangrijk. Dit blijkt onder meer uit de klankbordgroep voor investeerders.


Wat kun je lezen in deze review?

Waardevoorjegeld Site

Het begint met normen en waarden

De basis is dat WaardeVoorJeGeld het midden- en kleinbedrijf, met alternatieve financieringsmogelijkheden, wilt ondersteunen. Dit gebeurt vanuit een normen- en waardenkader dat dicht bij de mensen achter dit crowdfundingplatform staat. Alles draait tegenwoordig om geld en winst. Daar kan je niet bij achterblijven als jij succesvol wilt zijn, maar steeds meer mensen voelen zich bij “alleen maar winstbejag” niet (meer) goed. Geld verdienen met de juiste normen en waarden voorop is mogelijk en WaardeVoorJeGeld bewijst dat.

Zo wordt er geen winst bereikt ten koste van het welzijn van anderen en handelt WaardeVoorJeGeld met waardering voor de Schepper en de bijbehorende leefregels. Er wordt onder meer gestreefd naar winst maken zonder dat dit ten koste van het milieu gaat.

Je investeert samen met anderen en niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Op dit platform kan je dan ook kiezen om te investeren in ondernemingen met meerwaarde. Volgens WaardeVoorJeGeld is dat een echt waardenvol rendement.

Hoewel de geloofsovertuiging zelf niet specifiek wordt benoemd, wordt er wel rekening gehouden met de investeerders die een bepaald geloof belijden. Hierom wordt er bijvoorbeeld geen project aangenomen waar activiteiten op zondag ondernomen worden.

De beloftes van WaardeVoorJeGeld

Hoewel WaardeVoorJeGeld niet verplicht is de zogenoemde bankierseed af te leggen, hanteren zij wel de uitgangspunten die hier aan verbonden zijn. Transparant en integer handelen zijn namelijk belangrijke waarden.

 • Zij voeren de werkzaamheden integer en zorgvuldig uit,
 • Zij hanteren het 4 ogenprincipe bij de beoordeling van investeringsvoorstellen,
 • Alles wordt zorgvuldig afgewogen en de belangen van alle betrokkenen worden meegewogen,
 • Zij gedragen zich naar de wet- en regelgeving die van toepassing zijn,
 • Zij gaan vertrouwelijk om met de ter beschikking gestelde gegevens en maken geen misbruik van de kennis die ze opdoen ,
 • Mocht er (een mogelijke schijn) zijn van belangenverstrengeling, dan hanteren zij het principe dat de betrokkene niet deelneemt aan het besluitvormings- en investeringsproces,
 • Zij spannen zich in om het vertrouwen in de financiele sector te behouden en te bevorderen.

Hoe werkt het investeren bij deze partij?

Je kan je gratis en vlot inschrijven. Je moet dan enkele gegevens doorgeven voor je van start kan gaan. Je kan de verschillende projecten bekijken. Alle informatie die jij nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken, staat bij de projecten. Beslis jij dat je wilt investeren in deze onderneming dan hoef je alleen maar aan te geven welk bedrag jij wilt investeren en op akkoord te klikken. Vanaf nu heb jij een toezegging gedaan. Je investeert het bedrag dus nog niet.

Als het volledige leenbedrag bij elkaar verzameld is, krijg jij een verzoek om het toegezegde bedrag over te maken. Er is een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen en dit verzoek om betaling wordt pas na die 14 dagen verstuurd. Vanaf dit moment heb jij dus geïnvesteerd in de lening voor de ondernemer.

Op het moment dat de lening is betaald aan de kredietnemer, gaat de aflossing van start. Periodiek krijg je een betaling van rente en aflossing op je rekening gestort.

Regels voor particulier investeren via crowdfunding

Aan investeren via crowdfunding zijn voor particulieren regels gesteld.

 • Investeren is geen sparen. Het grote verschil is dat wanneer je spaart bij een bank, dat spaargeld voor een groot deel gegarandeerd is, in het geval dat een bank bijvoorbeeld failliet gaat. Bij investeren is dat niet het geval en WaardeVoorJeGeld is dan ook geen bank. Je investeert in een onderneming en ook daar kunnen problemen komen, waardoor je dan bijvoorbeeld je investering niet (geheel) terug krijgt. Het is om deze reden dat je een hoger rentepercentage krijgt dan wanneer je spaart bij een bank.
 • Sinds 2016 is een investeerderstoets verplicht vanuit wet- en regelgeving, maar WaardeVoorJeGeld vindt het zelf ook belangrijk dat jij op een verstandige manier met je geld omgaat. Je krijgt deze toets nadat jij je hebt ingeschreven.
 • Als particulier mag je niet meer dan 80.000,- euro per platform aan investeringen hebben uitstaan. Je krijgt een melding van WaardeVoorJeGeld wanneer je dit bedrag hebt bereikt.
 • WaardeVoorJeGeld kan je ook verder adviseren om er voor te zorgen dat je de risico’s beperkt. Hiervoor staan al enkele leidraden online op de website, maar je kan ook contact met ze opnemen voor persoonlijker en eventueel diepgaander advies.

Wat kost investeren bij WaardeVoorJeGeld?

Als investeerder betaal je bij WaardeVoorJeGeld alleen maar het beheer, de zogenoemde beheerskosten. Dit wordt in rekening gebracht bij de periodieke uitbetaling van rente en aflossing en is 1 procentpunt van de rente die jij ontvangt. Dit betekent dat als jij investeert in een project met 7 procent rente, dat jij dan in de praktijk 6 procent rente krijgt en 1 procent gaat naar WaardeVoorJeGeld voor beheerkosten.

Dit geldt niet altijd voor maatschappelijke projecten en daar is meestal een lagere beheervergoeding. Dit staat dan aangegeven bij het betreffende project.

WaardevoorjegedReview pic1

Is je geld veilig bij WaardeVoorJeGeld?

Aan investeren zit altijd risico. WaardeVoorJeGeld doet er echter alles aan om het zo veilig mogelijk te maken. Zo is er een kritische screening voor een project aangenomen wordt en op de website komt te staan. Er zijn ook twee stichtingen die er voor zorgen dat jouw geld niet door WaardeVoorJeGeld verloren gaat.

Andere belangrijke weetjes

 • Het kan gebeuren dat een kredietnemer vroegtijdig de volledige lening wilt aflossen. Een gedeeltelijke vroegtijdige aflossing is niet mogelijk. Als investeerder ontvang je dan jouw deel van de investering plus een vergoeding terug.
 • Mocht een kredietnemer na twee pogingen niet voldoen aan de incasso, dan is dese extra rente verschuldigd aan de investeerder. De extra rente is gelijk aan het rentebedrag dat de kredietnemer verschuldigd is vanaf de oorspronkelijke incassodatum tot aan de dag van algehele voldoening. Ook is de lening dan in het geheel opeisbaar. De Stichting Zekerheden is dan bevoegd om incassomaatregelen te treffen.
 • Alle mogelijke kosten die komen kijken bij het incasseren van achterstallige betalingen zijn voor de kredietnemer.
 • Er is een klankbordgroep in het leven geroepen en een deel van de investeerders komt geregeld bij elkaar om WaardeVoorJeGeld van informatie te voorzien en zodat zij kunnen aangeven hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Je kan een verslag hiervan terug lezen op de website. Wanneer jij vragen aan de klankbordgroep hebt of wanneer jij iets wilt meegeven voor de bijeenkomst, dan kan je contact opnemen via de mail.
 • Sommige projecten hebben een Bonusrente. Dit komt ten goede van een nader te selecteren goed doel. Jij ontvangt die bonus dus niet, maar je tekent op voorhand voor de afdracht aan dat bepaalde doel. Daar krijg jij een kwitantie van die aantoonbaar maakt dat jij een gift hebt gedaan, wat je weer kan gebruiken bij de aftrekmogelijkheden van je belastingaangifte.

Statistieken en portefeuille

Op de website vind je overzichtelijk de maandelijkse statistieken van WaardeVoorJeGeld. Hierdoor kan je goed inschatten of het een platform is waar jij wilt investeren. Hier vind je onder meer het totale saldo, het aantal leningen, de totale rente en bemiddelde som. Dat wordt verder gespecificeerd naar totaal uitbetaald, afgeboekt en openstaand, zowel de aflossing als de rente. Ook de openstaande bedragen worden verder uitgelegd zijnde zonder achterstand, met 45 tot 75 dagen achterstand en met 75 tot 90 dagen achterstand. Ten tijden van dit schrijven staan beide achterstandtabellen op nul. Als laatste kan je het bruto rendement zien, de defaults, de beheervergoeding en het netto rendement, dit alles gewogen en ongewogen. Je kan ook nog eens alle andere maandelijkse verslagen terug zien. Op deze manier kan je een weloverwogen beslissing maken om met WaardeVoorJeGeld in zee te gaan en nadat je investeringen hebt gedaan, kan je goed in de gaten houden hoe het met het platform gaat.

De verschillende projecten

Wanneer je wilt investeren en beleggen, is het goed om je geld zoveel mogelijk te spreiden over verschillende branches en projecten. Je spreid op die manier je risico. Er zijn bij WaardeVoorJeGeld verschillende soorten projecten waarin je kan investeren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Rendement en Maatschappelijk. De Rendement projecten leveren jou meer rendement op, de Maatschappelijke projecten hebben een lager rendement, maar een hogere waarde in de maatschappelijke bijdrage die het project, en dus jij, levert.

De projecten staan duidelijk in een overzicht en wanneer je op een project klikt dat jou aanspreekt, krijg je er meer informatie over te zien. Je kan zo over het project lezen, de mens(en) erachter, maar ook over de risico’s en zekerheden, het financiële gedeelte en er zijn natuurlijk risico’s en zekerheden behorende bij ieder project.

WaardeVoorJeGeld maakt een risicoprofiel voor zowel het project als de ondernemer. Dit is niet alleen een cijfertje (het loopt van 1 – laag risico, tot 4 – hoog risico), maar er wordt ook uitleg gegeven over hoe die risicobepaling tot stand is gekomen en dus wat jouw risico is wanneer je investeert in het betreffende project. Op die manier kan je ook de zekerheden zien die er bij het project geboden worden. Dit kan bijvoorbeeld een onderpand zijn op vastgoed of een hypotheek, maar het kan ook zo zijn dat het een combinatie van zekerheden is, bijvoorbeeld wanneer een holding mee tekent.

Blog

Wanneer je investeert, is het goed om het nieuws en de ontwikkelingen rondom de branche waarin jij investeert, goed in de gaten te houden. In deze blog vind je dan ook allerhande artikelen en nieuwsitems over deze onderwerpen. Het staat natuurlijk ook vol met gebeurtenissen rondom WaardeVoorJeGeld en met tips en adviezen. Hierdoor leer jij over wat gaande is in de branche waarin jij wilt investeren en leer je dus ook hoe je daar in andere media ook op kan letten. Hoe meer informatie jij hebt en weet hoe dat je die informatie dient te gebruiken, des te beter kan jij beslissingen maken over hoe jij jouw geld wilt investeren.

WaardevoorjegedReview Pic2

Eindconclusie

Zeker wanneer jij normen en waarden van de kerk belangrijk vindt, is dit een platform om bij te investeren. Het is integer en betrouwbaar en vindt het rendement net zo belangrijk als de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt. Je doet hier dus meer met je investering dan de geldelijke waarde verhogen. Daarnaast vind je die integriteit ook terug in de manier van werken. Zo is er bijvoorbeeld de bonusrente. Wil jij niet alleen investeren om winst te maken, maar ook investeren om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, dan ga je zeker kijken bij WaardeVoorJeGeld. Meld je even gratis aan, want dan krijg je veel meer informatie te zien dan wanneer je bezoeker van de site bent.