Kapitaal Op Maat review

Bankvrij MKB financieren

Kapitaal Op Maat is opgericht door ondernemers en het is dan ook niet verrassend dat zij ondernemers helpen als drijfveer hebben. Jij kan investeren in ondernemers door middel van crowdfunding. Kapitaal was de eerste in Nederland die de constructie met een stichting introduceerde, waardoor investeerders meer zekerheden hebben. Daarnaast heeft Kapitaal Op Maat een paar spelregels die er voor moeten zorgen dat crowdfinancing voor een zo groot mogelijke groep aantrekkelijk is. Er wordt ook gebruik gemaakt van enkele procedures om investeerders nog meer zekerheden te geven.


Wat kun je lezen in deze review?

Kapitaalopmaat Site

Investeren in het MKB bij Kapitaal Op Maat

Kapitaal Op Maat is een crowdfunding platform waar investeerders en ondernemers bij elkaar komen. De projecten zijn uiteenlopend en zijn van ondernemers van bestaande bedrijven en van starters. Een project kan ingediend worden met een minimale financiering van 25.000,- euro en maximaal van 2.500.000,- euro. Alle projecten krijgen een rating die het risico aangeeft. Je kan al investeren vanaf 100,- euro.

De kredietnemer is verplicht om binnen 6 tot 120 maanden de volledige investering terug te betalen. Dat gebeurt per maand en jij ontvangt dan rente en aflossing. Het rentepercentage is gebaseerd op de risicoclassificatie. Hoe groter het risico, des te hoger het rentepercentage. Die rente kan oplopen van 4 tot 10 procent per jaar.

Risicoklasse en het rentepercentage

Wanneer een ondernemer een leningaanvraag doet, dan worden die aanvraag en de ondernemer getoetst aan de hand van het ondernemingsplan. Bij een bestaand bedrijf wordt er onder meer gekeken naar de financiële gegevens van de afgelopen jaren. Betreft het een startend bedrijf dan wordt er gekeken naar de prognose voor de balans of cashflow. Hieruit komen dan de aflossingscapaciteit voor de aanvraag en de risicoklasse van het project.

Er zijn meerdere risicoklassen lopend van Risico klasse 1 (zeer laag, uitstekend), rating AA, met een rentepercentage van 4 procent tot aan Risico klasse 6 (zeer hoog, speculatief), rating C, met een rentepercentage van 9 procent.

Na de eerste publicatie van een project heb jij 2 dagen om het project te beoordelen. Je kan in het reactie-menu vragen stellen, die dan door of via de ondernemer worden beantwoord.

De zekerheden

Aan alle investeringen en beleggingen zit het risico dat jij je geld kwijt raakt. Kapitaal Op Maat probeert dit risico zoveel mogelijk af te dekken. Dit gebeurt onder meer door de check van iedere financieringsaanvraag en de zekerheden die de ondernemer biedt.

kapitaal op maat Pic3

Acceptatiebeleid projecten

Kapitaal Op Maat heeft een heel transparant en duidelijk acceptatiebeleid. Maar liefst 7 van de 10 aanvragen komt niet door de selectie, terwijl bij 90 procent van de geaccepteerde aanvragen het doelbedrag gehaald wordt.

Om te beginnen is er een identiteitscheck. Bij Kapitaal Op Maat heb jij als investeerder recht om te weten met wie jij in zee gaat. Zowel de gegevens van de rechtspersoon als de natuurlijke persoon worden gecontroleerd. Daarnaast wordt ook de betaalmoraal gecheckt. Dit gebeurt aan de hand van openbaar verkrijgbare informatie, maar een enkele keer wordt er aan de kredietnemer ook gevraagd een BKR-rapport aan te leveren.

De volgende stap is een financiele analyse van het project. Aan de hand daarvan wordt de aflossingscapaciteit voor de aanvraag en de risicoklasse van het project bepaald.

Er is ook een kwalitatieve toetsing waarbij diverse beoordelingscriteria gecontroleerd worden. Denk dan onder meer aan de identiteitscontrole, de aanwezige ervaring/talent/kwaliteit van eigenaars/personeel/adviseurs en de status van de boekhouding, maar ook het aanvaarden van de hoofdelijke aansprakelijkheid, verpanding of hypothecaire inschrijving en de inbreng van eigen geld, waarde, bezittingen, borgstellingen en andere mogelijke garanties.

Alles wordt inzichtelijk gemaakt op de website en ondernemers zijn vrij om een hoger rentepercentage aan te bieden dan het percentage dat uit de analyse naar voren komt, maar dan moet het wel binnen de aflossingscapaciteit van het project passen.

Wat zijn de kosten?

Je kan gratis een account aanmaken. Verder betaal je alleen transactiekosten. Dit is 0,10 eurocent per transactie, met een maximum van 2,50 euro. De transactiekosten zijn voor de maandelijkse uitbetaling van de rente en aflossing. Dat loopt via de Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat. De eerste investering in een project hoort daar niet bij.

Een kredietnemer kan er voor kiezen om de transactiekosten te betalen. Dit staat dan in het projectvoorstel. Bij dat project betaal je dan geen transactiekosten. De specificatie van de transactiekosten staan op de website en worden iedere maand ingehouden bij de uitbetaling van de rente en aflossing.

De projecten bij Kapitaal Op Maat

De projecten waarin jij kan investeren lopen ontzettend uiteen. En dat is alleen maar goed. Hoe meer jij je investering spreidt over verschillende projecten, des te minder risico loop je. Zo kan je in vastgoed investeren, maar als de vastgoedmarkt dan instort en je hebt alleen daar je geld inzitten, dan kan dat heel zuur uitpakken. Bij Kapitaal Op Maat kan je kiezen uit alle mogelijke soorten bedrijven. Van vastgoedondernemingen tot familiebedrijven en van een jongensdroom tot een bedrijf dat helpt om mensen helpt om geluk in hun leven te integreren.

Klik je op het project, dan krijg je alle belangrijke informatie te zien. Je kan meer te weten komen over het project, wie er achter zitten, wat de doelstelling is, waarom crowdfunding interessant is voor de kredietnemer, een financieel overzicht en de zekerheden die er geboden worden.

Je kan je gratis aanmelden en dan krijg je meer informatie te zien. Heb jij geïnvesteerd in een project? Dan krijg je ook de updates behorende bij dat project te zien.

Is je geld hier veilig?

Je investeert in ondernemers en daar kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Aan de risicorating kan je al zien hoe laag of groot het risico is dat je neemt. Daarnaast zijn er 2 stichtingen die de veiligheid van jouw geld mee helpen beschermen.

Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat

De zekerheden die bij projecten gegeven worden, zijn ondergebracht bij deze stichting. Dit betekent dat bij incasso trajecten de stichting, namens de betrokken investeerders, de ondernemer wijst op de aangegane verplichtingen, mochten er onverhoopt problemen komen. Ook regelt deze stichting alles rondom de juridische procedures voor de investeerders. De kosten die hierbij komen kijken worden verrekend met de opbrengst uit de procedure en daardoor kan er minder overblijven voor de investeerders.

Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat

Deze stichting beheert de geldstromen die bij de lening komen kijken. Jij maakt jouw investering hiernaar over en de stichting betaalt dit uit aan de kredietnemer. Andersom betaalt de kredietnemer aan de stichting de rente en aflossing en de stichting keert dit weer aan jou uit. Mocht het zo zijn dat er iets is met Kapitaal Op Maat waardoor zij stoppen, dan zorgt deze stichting er voor dat jij toch de aflossing en rente krijgt van jouw investering.

Er zijn ook een Raad van Advies, welke bestaat uit deskundige leden die Kapitaal Op Maat periodiek bijstaan en scherp houden. Deze raad heeft een wisselende samenstelling. Er is ook een Klankbord van Investeerders.

KapitaalopmaatReview ideeen Pic2

Facts & Figures voor transparantie

Iedere maand publiceert Kapitaal Op Maat actuele gegevens over het bedrijf. Hierin vind je onder meer de volgende punten.

 • Totaal geïnvesteerd sinds de lancering van het platform door investeerders.
 • de gemiddelde doorlooptijd dat een project nodig heeft voor 100 procent succesvolle crowdfunding.
 • Totaal aantal door investeerders succesvol gefinancierde projecten door investeerders.
 • Het gemiddelde netto rendement dat door de investeerder is ontvangen.
 • De verzuimgraad die aangeeft of een ondernemer in verzuim is. Dit is met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen.
 • Rente gemiddelde van alle gepubliceerde, gefinancierde, aflossende en succesvol gefinancierde projecten, bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal projecten.
 • Het gemiddeld investeringsbedrag in een project.
 • Totaal voorziene projecten.
 • De stand van zaken per… (wordt maandelijks bijgewerkt).
 • Het totale saldo.
 • Het openstaande saldo.
 • Definitie betalingsachterstand van meer dan 45, meer dan 90 of meer dan 180 dagen.
 • Definitie van Totaal voorzien / definitief afgeboekt. Dit zijn de bedragen waarvan verwacht wordt dat ze niet terugbetaald worden. Dit kan meerdere redenen hebben.
 • Dit zijn de termijnen met een betalingsachterstand die door de stichting alsnog verhaald worden op ondernemers die structurele betalingsachterstanden hebben opgelopen.

Eindconclusie

Investeren is een vorm van ondernemen. Je doet iets met je geld waardoor het meer wordt. Het is dan belangrijk dat je het risico spreidt door jouw investeringsbedrag te spreiden over verschillende projecten in diverse branches. Bij Kapitaal Op Maat kan dat allemaal. Je ondersteunt de Nederlandse ondernemers op een zo verstandig mogelijke manier en daardoor stimuleer je de Nederlandse economie en dat terwijl je er zelf ook nog iets aan verdient. Je kan je eigenlijk niet veel meer wensen. Wanneer jij interesse hebt in investeren door middel van crowdfunding, dan mag je Kapitaal Op Maat eigenlijk niet overslaan.