Geldvoorelkaar Review

Investeren in Nederlandse ondernemers

GeldVoorElkaar.nl is een Nederlands crowdfunding platform waar Nederlandse ondernemers geld kunnen lenen om te investeren in de groei van hun bedrijf. Jij kan als investeerder een bijdrage leveren aan de stimulatie van de Nederlandse economie. GeldVoorEkaar wil een positieve en verantwoorde bijdrage leveren aan de financierbaarheid van het Midden en Klein Bedrijf (MKB) in Nederland. Je kan zelf de openstaande projecten bekijken en kiezen in welke ondernemers jij wilt investeren. GeldVoorElkaar is sinds 2011 actief als crowdfunding platform en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste van heel Nederland en een van de grotere in Europa.


Wat kun je lezen in deze review?

Hoe werkt investeren bij GeldVoorElkaar?

Het kan bijna niet makkelijker en ook niet transparanter, terwijl jij toch precies zelf bepaalt waar jij je geld in investeert. Je kan je gratis aanmelden en je krijgt dan een investeerdersaccount waarin jij de projecten kan zien en je eigen investeerdersportefeuille kan volgen zodra je die hebt samengesteld.

Nadat jij je eerste investering hebt toegezegd, krijg je ook nog een e-mail waarin een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd wordt en je dient een investeringsovereenkomst te tekenen.

Vervolgens kan je projecten kiezen om in te investeren. Nieuwe projecten worden 48 uur voor ze opengezet worden voor investeringen, eerst gepubliceerd op de website. Je hebt zo de mogelijkheid om een project op je gemak door te nemen. Na die 48 uur wordt het project opgezet en kan je een investering toezeggen. Dit kan gedurende de inschrijfperiode. Je hoeft dan nog geen geld over te maken. Dat gebeurt pas wanneer het project volgeschreven is en er dus voldoende toezeggingen zijn gedaan.

GeldVoorElkaarPic2

 • Het project is volgeschreven en je dient jouw ondertekende investeringsovereenkomst naar GeldVoorElkaar te sturen.
 • Wanneer alle investeringsovereenkomsten binnen zijn, dan maakt GeldVoorElkaar een contract voor de kredietnemer, welke ook weer retour gestuurd dient te worden.
 • Vervolgens wordt het contract voor de kredietnemer naar de investeerders gestuurd en dien je het toegezegde investeringsbedrag over te maken. Alle afzonderlijke investeringen worden verzameld en samen, in een keer, overgemaakt naar de lener.

Vanaf het moment dat het geld bij de kredietnemer is, begint de looptijd van de lening en krijg jij maandelijks de aflossing terug betaald volgens de voorwaarden in het contract. Je kan de status van je betaalschema en het rendement volgen.

Wat kost GeldVoorElkaar?

Bijna alles is gratis op GeldVoorElkaar. Het enige moment dat je iets dient te betalen, is wanneer GeldVoorElkaar iets voor elkaar heeft gekregen voor jou. Je kan een maximaal bedrag van 80.000,- euro investeren. Dat staat in de voorschriften van het AFM waarbij GeldVoorElkaar onder toezicht staat. Dit geldt voor particuliere investeerders. Daarbuiten vallen de investeringen van 100.000,- euro die dan buiten het toezicht van het AFM vallen.

Wanneer een project tot stand komt, dan is dat een succesvol afgeronde investering voor het platform en dan die jij een succesfee te betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de soort lening waarin jij investeert.

Fee (GeldVoorElkaar24) Annuïtaire lening en Groeilening

Bij een annuïtaire lening lost de kredietnemer jaarlijks een vast bedrag af. Dat bedrag bestaat uit aflossing van het leenbedrag en rente. Naarmate de looptijd afneemt, verandert dit de samenstelling van dit bedrag. Er wordt steeds meer afgelost en steeds minder rente betaald.

Als investeerder betaal je eenmalig 0,425 procent per jaar looptijd over het bedrag dat je investeert, met een maximum van 2,975 procent.

Je betaalt de succesfee in meerdere fases. De eerste helft wordt in 3 delen ingehouden bij de eerste  3 maandbedragen die aan jou worden overgemaakt. De andere helft is verspreid over de gehele looptijd ingehouden wanneer de uitbetaling van de Maandbedragen is. Dit is in de eerste maand van elk nieuw leningjaar.

GeldVoorElkaar ReviewPage1

Fee Aflossingsvrije lening

Bij een aflossingsvrije lening betaalt de kredietnemer alleen rente af gedurende de looptijd. Daardoor is het maandbedrag voor de lener laag. Aan het einde van de looptijd dient het geleende bedrag in een of enkele keren afgelost te worden.

Als investeerder betaal je eenmalig 0,425 procent per jaar looptijd over het bedrag dat je investeert, met een minimum van 0,6375 procent. Deze succesfee dien je samen met het investeringsbedrag volledig over te maken.

Fee Flexlening

Een flexlening wordt gebruikt wanneer er een situatie is waarbij de aflossing op een moment in de toekomst in een keer wordt voldaan. Denk dan aan een project dat opgeleverd wordt, onroerend goed dat verkocht wordt of een factuur betaald wordt.

Als investeerder betaal je eenmalig 0,425 procent per jaar looptijd over het bedrag dat je geïnvesteerd hebt. Hier zit een maximum van 2,975 procent aan, en dat is 7 jaar. Loopt een lening langer, dan betaal je de volgende jaren geen succesfee meer. Deze fee wordt verspreid over de looptijd en wordt ingehouden op de betaling van alle maandbedragen.

Fee (Duurzame) Vastgoedlening

De fee voor deze lening is hetzelfde als bij de flexlening, met dit verschil dat deelaflossingen van minimaal 20 procent van de oorspronkelijke hoofdsom, 1 keer per jaar, zijn toegestaan. De succesfee wordt dan berekend over de nog openstaande schuld. Hierdoor verandert jouw rendement niet. Ook is bij een deelaflossing de Loan-to-Value gunstiger voor jou. De uitstaande schuld wordt dan lager dan de waarde van bijvoorbeeld het vastgoedobject.

Bij alle leningen geldt voor de succesfee dat deze niet meer betaald hoeft te worden op het moment dat er een betaalprobleem ontstaat.

De uitbetaling van rente en aflossing

Bij iedere leenvorm is de uitbetaling van de rente en aflossing anders. Wat in ieder geval wel voor alle leningen op gaat, is dat de eerste uitbetaling, per lening, plaatsvindt in 6 tot 8 weken nadat de lening tot stand is gekomen. Je krijgt de uitbetalingen van je investeringen gebundeld in een tweewekelijkse verzamelbetaling. Je krijgt dan ook een specificatie per e-mail. In je account op de website vind je ook een volledig overzicht.

(Geldvoorelkaar24) Annuïtaire Lening

Je ontvangt de hele looptijd van de lening maandelijks een vast Maandbedrag. Dit bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Wanneer de looptijd is afgelopen, dan is zowel de volledige aflossing, alsook de volledige rente afbetaald. Mocht de kredietnemer het hele bedrag vervroegd aflossen, dan krijg je als investeerder 10 maanden rente ter compensatie.

Groeilening

De groeilening is eigenlijk een uitgestelde annuïtaire lening. Tijdens de aflossingsvrije periode ontvang je alleen de rente, die per kwartaal wordt uitgekeerd. Daarna komt de annuïtaire aflossingsperiode en dan krijg je iedere maand een vast Maandbedrag. Dit bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Wanneer de looptijd is afgelopen, dan zijn het ook het volledige aflossingsbedrag en de rente voldaan. Ook hierbij ontvang je 10 maanden rente compensatie, mocht de kredietnemer de lening vroegtijdig volledig aflossen.

Aflossingsvrije lening

Tijdens de looptijd ontvang je alleen de rente en aan het einde van de looptijd wordt het investeringsbedrag in een keer afgelost. Het verschilt per looptijd wanneer de rente wordt uitbetaald.

 • Tot en met 12 maanden looptijd: de rente wordt aan het einde van de looptijd uitbetaald.
 • Van 13 tot 18 maanden looptijd: de eerste rentebetaling geschiedt na 12 maanden en de rest van de rente wordt aan het einde van de looptijd uitbetaald.
 • Meer dan 18 maanden looptijd: de rente wordt per kwartaal uitbetaald.
 • Vervroegde algehele aflossing: Je ontvangt 10 maanden rente ter compensatie.

Flexlening

Bij een flexlening verschillen de afspraken over betaling van de rente en aflossing per project. Dit komt omdat een flexlening een combinatie van diverse leenvormen is. Dit geldt ook voor afspraken over een vervroegde aflossing. Je kan de gemaakte afspraken terugvinden in de Pitch en in de Overeenkomst Lening.

(Duurzame) Vastgoedlening

Deze lening kan een annuïtaire, een aflossingsvrije lening of een combinatie van deze twee zijn. Wat de constructie precies is, kan je terugvinden in de Pitch en in de Overeenkomst Lening. Er is een vast Maandbedrag, dat bestaat uit de betaling van de annuïteit en de rente op het aflossingsvrije deel. Mocht er een restschuld zijn, dan wordt deze aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

GeldVoorElkaar ReviewPage3

Is je geld veilig bij GeldVoorElkaar?

Aan investeren en beleggen zit altijd het risico dat je geld verliest. Dat is ook zo met crowdfunding projecten. GeldVoorElkaar heeft echter wel een ervaren en deskundig team dat een zorgvuldige screening doet wanneer een project wordt aangemeld voor een lening.

Zo is er bijvoorbeeld de risicoclassificatie. Dit gaat over de betaalcapaciteit. De vrije beschikbare cashflow die een kredietnemer heeft, waarmee aan de aflossingsverplichting kan worden voldaan. Hoe hoger de kredietnemer geclassificeerd wordt (5), des te groter het risico. Hoe lager deze classificatie is (2), des te lager het risico ook is.

De classificatie staat duidelijk uitgelegd op de site en ook hoe je deze dient te interpreteren. Zo kan een startende ondernemer geen 2 boekjaren overleggen en dus valt deze in een hogere risicogroep. Deze classificatie is een momentopname en wordt gedurende de looptijd niet bijgesteld.

Er is ook een BKR Score. Dit is een weergave van de kans op betalingsproblemen binnen 18 maanden. Dit zegt verder niets over de cashflow of de resultaten van de onderneming, maar het laat wel zien hoe iemand met geld omgaat. In beginsel tekent de ondernemer privé hoofdelijk mee op het krediet. Deze score wordt aangeduid met de letters A tot en met L, waarmee aangegeven wordt wat de kans op wanbetaling is.

 • A tot en met D = lagere kans op wanbetaling dan gemiddeld
 • E tot en met G = gemiddelde kans op wanbetaling
 • H tot en met L: hoger dan gemiddelde kans op wanbetaling

Normaal gezien wordt alles hoger dan score H niet in behandeling genomen. Heeft de aanvrager al betalingsproblemen, dan krijgt deze een meldcode (G1 tot en met G8). Ook deze aanvragen worden niet in behandeling genomen. Mocht er een probleem zijn met een telecomcontract dan is dat meldcode U1. Deze worden weer wel in behandeling genomen.

GeldVoorElkaar hanteert ook een Creditsafe score. Dit is een berekening op de kans dat het bedrijf zal blijven bestaan. Dit is afhankelijk van vele factoren, die allemaal worden meegenomen in de eindscore. Denk dan onder meer aan de rechtsvorm, faillissementsinformatie, het aantal werknemers en meer van dien zaken. Deze score loopt van 0 tot en met 100. Bij 0 is er voorzichtigheid geboden en bij 100 is er een zeer goede kredietwaardigheid. Aanvragen met een score lager dan 37 worden afgewezen. Hierop zijn twee uitzondering, onder bepaalde voorwaarden en dat is bij startende ondernemingen en bij een groeilening. Creditsafe is een bedrijf dat de kredietwaardigheidsscores van bedrijven berekent. Het opereert wereldwijd.

Buiten bovenstaande punten worden er nog meer percentages, scores en ratio’s toegepast. Ook kan er bijvoorbeeld om een onderpand gevraagd worden. Allemaal om er zeker van te zijn dat jouw geld zo veilig mogelijk geïnvesteerd wordt.

Mochten er betalingsproblemen zijn op de lening dan is GeldVoorElkaar bemiddelaar. Mochten er incassokosten ontstaan, dan worden deze betaald van de reeds betaalde Succesfee. Je krijgt de fee dus niet terug, maar deze wordt gebruikt zodat er geen aanvullende kosten kunnen ontstaan.

Je kan tot maximaal 80.000,- euro investeren via GeldVoorElkaar. Iedere keer dat je meer dan 5000,- euro in een project wilt investeren, dien je een investeerderstoets te doen. Je krijgt dan een positief of een negatief advies. Deze is niet bindend, maar kan je wel helpen bij het maken van de juiste beslissingen.

Andere leuke weetjes over dit platform

 • GeldVoorElkaar heeft de IEX Gouden Stier Award voor beste Crowdfundingplatform van 2020 gewonnen. In 2019 won het platform Erkend Marktleider Crowdfunding en in 2018 Grootste Platform.
 • Met toestemming van de overheid worden er overbruggingsleningen met staatsgarantie verstrekt voor bedrijven die kampen met een liquiditeitstekort door de Coronacrisis. Bedrijven kunnen nu geld lenen met een garantie voor 67,5 procent van de overheid.
 • Om de veiligheid van jouw investering nog beter te garanderen is er de Stichting Klantengelden en Stichting Zekerheden. Hierdoor kan er niks met jouw investering gebeuren, in het geval dat er problemen bij het platform ontstaan.
 • Meer dan 1775 succesvolle campagnes, met een gemiddeld rentepercentage van 7,6%

Eindconclusie

Bij GeldVoorElkaar kan je investeren in geweldige projecten. Van investeringen in grote projecten, vastgoed, maar zeker ook de kleine ondernemer of de enthousiaste starter. Je krijgt er een persoonlijke feel bij, dankzij de Pitch die natuurlijk veel van de kredietnemer laat zien. Voor Nederlanders, door Nederlanders. Directe investeringen, zonder tussenkomsten van banken of andere financiële instanties. Op een betrouwbare manier, en zo veilig mogelijk, ondanks de altijd aanwezige risico’s, kan jij hier een extra inkomen opbouwen, een extra zakcentje bijverdienen, of iets opbouwen om een droom te verwezenlijken. Je kan gratis een account aanmaken en eerst eens even rondkijken. Je zal heel snel enthousiast worden van de mogelijkheden en je handen zullen jeuken om aan de slag te gaan. Voor je het weet, ben jij een investeerder die de Nederlandse economie stimuleert.

Specificaties

Gereguleerd door:
AFM
Gemiddeld rendement
7,6%
Mobiele app
Nee