Fellow Finance review

Waar iedereen kan beleggen

Fellow Finance faciliteert financieringen. Dat houdt simpel gezegd in dat ze een platform zijn waar bedrijven en consumenten kunnen beleggen in leningen die door kredietverstrekkers aan zowel consumenten als bedrijven of instanties. Het doel van Fellow Finance is om de traditionele financieringen en betalingen te transformeren tot directe transacties tussen mensen en bedrijven. Het is een crowdfunding service voor leningen en betalingen.


Wat kun je lezen in deze review

Hoe werkt beleggen bij Fellow Finance

Beginnen met beleggen in leningen is vrij simpel bij Fellow Finance. Je meldt je aan en geeft de nodige persoonlijke informatie door. Onder meer over je identiteit, maar ook over je financiële status en de afkomst van de middelen die je wilt gebruiken om te investeren. Dit is allemaal wettelijk verplicht en Fellow Finance controleert alles dan ook goed. Je account wordt vervolgens geopend en dan kan je geld overmaken naar je investeerdersaccount. Je kan dan handmatig leningen uitkiezen om in te beleggen, maar je kan er ook voor kiezen om de Loan Allocator automatisch laten investeren in leningen die voldoen aan jouw criteria.

Welke investeringsmogelijkheden heeft Fellow Finance

Je kan bij Fellow Finance beleggen in zakelijke leningen, die bestaan uit zakelijke leningen, factureer financieringen en aankoopfactuur financieringen.

Zakelijke leningen

Er zijn tal van zakelijke leningen waarin jij kan investeren. Je kan dit handmatig doen of de Loan Allocator instellen, zodat deze automatisch leningen voor jou uitzoekt, die voldoen aan jouw criteria, om automatisch in te investeren. De zakelijke leningen kunnen ook op de secundaire markt van Fellow Finance gekocht en verkocht worden.

De zakelijke leningen hebben de persoonlijke garantie van de onderneming en gaan meestal gepaard met een onderpand. Denk dan aan een bedrijfshypotheek of onroerend goed. Je kan een uitgebreide beschrijving vinden van het bedrijf dat de lening aanvraagt en daarbij vind je ook het doel van de lening beschreven. Alle bedrijven die een kredietaanvraag plaatsen op de markt worden eerst gecontroleerd op kredietwaardigheid, of er een onderpand is, of er een persoonlijke garantie is van de ondernemer en er wordt een algemene schatting gedaan over het eigen vermogen en het vreemd vermogen van het bedrijf.

Fellow Finance werkt samen met Finse en Zweedse bedrijven. Deze economieën zijn sterk en stabiel. Dit kan gaan om bedragen tot 1 miljoen euro en de gemiddelde duur van een lening is 1 tot 7 jaar. De jaarlijkse rente ligt tussen de 6 en de 15 procent en zowel de rente als de terugbetaling wordt maandelijks uitgekeerd. Af en toe vind je er ook bullet leningen. Dit zijn leningen waarbij een x-bedrag voor een bepaalde looptijd wordt geleend en tijdens deze periode wordt alleen rente betaald over het geleende bedrag. Aan het einde van de betalingsperiode wordt het volledige geleende bedrag in 1 keer afgelost. Daarnaast zijn er ook af en toe leningen met een looptijd korter dan 1 jaar te vinden.

Factureer financieringen

Bij een factureer financiering beleg je eigenlijk in een bedrijf door in een lening te investeren die als doel heeft de openstaande rekeningen van het bedrijf (doorlopend) te voldoen. Dit verbetert de cashflow en liquiditeit van een bedrijf, waardoor het gezonder wordt en zelf meer kan investeren of handelen.

In de praktijk komt dit er bij Fellow Finance op neer dat je investeert in handelsvorderingen van 14 tot 90 dagen, van de bedrijven. Het is een korte termijn investering en de handelsvorderingen stellen de lening veilig. Geïnvesteerd kapitaal kan op die manier snel circuleren. De gemiddelde looptijd is 30 dagen en de rente ligt tussen de 6 en de 10 procent. Dat is een heel hoog rendement. Het kredietrisico wordt ook niet overgedragen aan jou, de investeerder, maar blijft van het bedrijf dat de rekening financiert. Je loopt dus alleen een kredietrisico ten opzichte van het bedrijf dat een lening heeft afgesloten op de te ontvangen factuur.

Ook hier kiest Fellow Finance voor stabiele Finse en Zweedse bedrijven. Een lening duurt tussen de 14 en de 90 dagen en de jaarlijkse rente bedraagt tussen de 6 en de 10 procent. Zowel de rente als de aflossing worden tegelijk betaald, en dat is op de vervaldatum van de factuur.

Aankoopfactuur financiering

In principe is dit bijna hetzelfde als factureer financiering. Het wezenlijke verschil is de looptijd. Deze is bij aankoopfactuur financiering langer en daarom is de jaarlijkse rente ook iets hoger. De looptijd ligt tussen de 1 en de 12 maanden en de jaarlijkse rente ligt tussen de 6 en de 12 procent.

Fellow Finance betaalt de aankoopfactuur direct aan de verkoper. Daardoor is de exacte financieringsbehoefte bekend wanneer de financiering wordt geïnd. Deze belegging is vooral geschikt voor mensen die zoeken naar een investering korter dan 12 maanden, met een hoog rendement. De rente en aflossing geschieden maandelijks.

Vereisten voor zakelijke lening voor bedrijven

Het is natuurlijk belangrijk dat niet zomaar ieder bedrijf een lening kan aangaan. Daarom heeft Fellow Finance een lijstje met vereisten waaraan de bedrijven moeten voldoen.

 • Er is een gecontroleerd financieel verslag.
 • Het bedrijf is minimaal 1 jaar actief.
 • Er is een solide kredietgeschiedenis.
 • Er wordt boekenonderzoek gedaan door Fellow Finance, bij het bedrijf.
 • Inkomsten en winst zijn in balans waardoor er maandelijkse aflossingen mogelijk zijn.
 • Het doel van de lening is het bedrijf te laten groeien.

Peer-to-Peer leningen

Peer-to-peer staat eigenlijk voor persoon tot persoon. Dit houdt in dat er geen tussenkomst is van bijvoorbeeld banken of andere financiële instanties. Zowel de lener als de kredietverstrekker zijn particuliere personen. Fellow Finance biedt deze leningen met een beperkt risico. Je kan ook meteen een groot bedrag, snel investeren in honderden leningen en je portfolio kan makkelijk, geografisch worden gediversifieerd om zo het kredietrisico te beperken. Voor Finse consumenten leners is er een Voluntary Payment Protection Verzekering.

Je kan deze manier van beleggen en leningen zien als een soort van crowdfunding waar iedereen geld aan een prive persoon kan lenen op een platform, Fellow Finance. Het verschilt niet veel van wat Uber of Airbnb doen. Een gebruiksvriendelijk en kostenbesparende en effectieve service die vraag en aanbod, buiten de gebruikelijke wegen om, sneller voorziet in de behoeftes van zowel de vrager als de aanbieder.

Zowel privé personen als bedrijven lenen aan elkaar, zonder tussenkomst van banken, en in overeenkomst van gezamenlijk overeengekomen voorwaarden. Deze manier van lenen is al eeuwenoud, maar dankzij het internet komen de verschillende partijen makkelijk bij elkaar. Daardoor is het ook niet meer exclusief aan banken en andere financiële bedrijven om krediet te verstrekken.

Voorzichtig kredietrisico beleid

Wanneer iemand geld wilt lenen, dan gaat dit natuurlijk niet zomaar. De kredietnemer moet aan verschillende voorwaarden voldoen om actief te kunnen zijn op Fellow Finance.

 • Er wordt gekeken naar de solvabiliteit van de lener. Dat is het eigen vermogen en het vreemd vermogen in bezit van de kredietnemer
 • De kredietnemer mag ook geen aantekeningen van betalingsachterstanden hebben.
 • Het vermogen van de kredietnemer om de lening af te lossen, wordt beoordeeld door het statische kredietrisicomodel, dat bestaat uit meerdere variabelen. Er zijn 5 verschillende kredietklassen, 1 tot 5 sterren. Hoe hoger de kredietwaardigheid, des te lager het risico voor de investeerder.
 • Microsoft Azure Machine Learning software wordt gebruikt om om de kredietwaardigheid en het kredietrisicobeleid te analyseren. De voorspellingsnauwkeurigheid is continu in ontwikkeling doordat de variabele geanalyseerd en vernieuwd worden. Je kan dit alles makkelijk volgen op de duidelijke en overzichtelijke statistiekenpagina van Fellow Finance.
 • Kredietnemers kunnen geen geregistreerde betalingsachterstanden hebben.
 • Het inkomen van de lener moet voldoende zijn om aan de maandelijkse aflossing te kunnen voldoen.
 • Meer dan 70 procent van de kredietaanvragen wordt afgewezen.
 • Kredietrisico wordt onder meer beperkt doordat onbetaalde leningen doorverkocht worden aan incassobureaus.
 • Het is makkelijk om je investeringen te geografisch te spreiden over meerdere valuta’s.
 • Voor Finse consumenten is er een betalingsbeschermingsverzekering.
 • Je kan je beleggingsportefeuille diversifiëren naar Deense, Duitse, Zweedse, Poolse en Finse P2P-leningen.
 • Fellow Finance beheert alle administratie tussen de verschillende betrokken partijen.
 • Het gemiddelde rentetarief is 5 tot 20 procent.
 • De looptermijn ligt tussen de 1 en de 7 jaar. Deze zijn afhankelijk van de kredietmarkt en de kredietwaardigheid van de lener.

Wat kost Fellow Finance?

Het Fellow Finance platform, het account en het lenen van geld zijn allemaal gratis voor de investeerders. Eventuele betalingsherinneringen of betalingsboetes worden in rekening gebracht van de kredietnemers.

 • Voor het verkopen van leningen op de secundaire markt van Fellow Finance wordt 1 procent in rekening gebracht.
 • Het rentetarief is gebaseerd op wat jij als investeerder een lener aanbiedt. Deze kan extra rente bevatten die door Fellow Finance in rekening wordt gebracht.
 • Fellow Finance wordt gefinancierd door openingskosten en maandelijkse administratiekosten te innen van kredietnemers.
 • De kosten voor leners, in elke markt, verschilt per land. Op de landspecifieke websites vind je meer informatie over deze kosten.
 • Het kan zijn dat een lijst met vergoedingen een bepaalde dienst mist. Deze kan dan alsnog in rekening worden gebracht. De gebruikte tijd kan dan bijvoorbeeld gefactureerd worden.

Veilig beleggen bij Fellow Finance

Beleggen en investeren, klinkt erg ingewikkeld, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Fellow Finance heeft dan ook diverse hulpmiddelen om je wegwijs te maken. Neem daarom bijvoorbeeld het Guidebook op de website door. Alle mogelijke vragen die jij maar kan hebben worden daar beantwoord en uitgelegd.

Fellow Finance houdt in ieder geval jouw identiteit al geheim. Je kan dus anoniem investeren en beleggen. Dat geldt voor jou, de kredietverstrekker, maar ook voor de kredietnemer. Dit is niet het geval bij bedrijven. Daarnaast wordt Fellow Finance gereguleerd aan de hand van de Financial Supervisory Authority van Finland. Het is dan ook een geautoriseerd betaalinstituut.

 • De kredietnemers worden maandelijks gefactureerd door Fellow Finance. Er zijn ook verschillende kanalen om kredietnemers te herinneringen aan vertraagde aflossingen of betalingsachterstanden.
 • In sommige P2P-kredietmarkten wordt het resterende kapitaal, na 90 dagen betalingsachterstand, te verkopen aan incassobureaus.
 • De prijzen tussen de leningmarkten variëren nogal. Je kan na inloggen altijd de huidige niveaus bekijken.

Er zijn ook enkele situaties waarin de lening na meer dan 90 dagen niet verkocht is.

 • Het kan zijn dat er maar een gedeeltelijke vertraging is in de betaling, waardoor het nog niet nodig is om de lening te verkopen.
 • De lening is nog niet tot stand gekomen door juridische procedures.
 • Het overlijden van een kredietnemer is echter het meest voorkomend. De lening wordt dan zo spoedig mogelijk via de normale weg gerealiseerd.

Zakelijke leningen

Leningen met een aanzienlijk vertraagde afbetaling, kunnen beëindigd worden en de openstaande vorderingen worden dan overgedragen aan een incassobureau. Een zakelijke lening komt met de persoonlijke garantie van de ondernemer, maar dit kan een valse zekerheid zijn. Vaak zijn er echter ook echte zekerheden zoals een hypotheek, een pand of andere bedrijfsmiddelen die als zekerheid garant staan voor de lening.

Factuur financiering

Wanneer een factuur niet betaald wordt, dan wordt de factureringsvergoeding in rekening gebracht bij de facturerende partij.

Wordt het geleende bedrag van de gefinancierde factuur niet van een van beide partijen ontvangen, dan gaat de rekening naar een incassobureau.

Het risico en de winst bij Fellow Finance

 

Er zit altijd risico aan investeren en beleggen. Waarin dat ook is. Als belegger krijg je bij Fellow Finance transparant zicht op de rendementen en de risico’s die verbonden zijn aan het investeren in leningen. Als belegger heb je altijd toegang tot real-time informatie over rentetarieven en kredietverliezen van de verschillende markten en zijn er tools voor het analyseren van je eigen kredietportefeuille.

 

Rendement

Het rendement is de rente over het geleende kapitaal. Deze rente is afhankelijk van de hoeveelheid investeerders op een lening en tegen welk tarief zij op een lening bieden. De goedkoopste bieding voor een lener, worden automatisch geselecteerd als kredietverstrekker. De kredietnemer bepaalt of het bod aangenomen of afgewezen wordt.

Het rentepeil bij Fellow Finance is gebaseerd op vraag en aanbod. Dat zorgt voor concurrerende leningsaanbiedingen voor leners en stabiele rendementen voor investeerders. Het jaarlijkse rendement van investeringen in leningen ligt tussen de 6 en 9 procent.

Fellow Finance biedt jou ook de zogenoemde Samengestelde Rente. Je kan maandelijkse rente en aflossingen automatisch herinvesteren in nieuwe leningen met behulp van de Loan Allocator. Hiermee krijg je toegang tot de samengestelde rente. Je ontvangt dan niet alleen over het oorspronkelijke kapitaal rente, maar over de ontvangen rente ga je dan weer nieuwe rente verdienen. Dankzij de maandelijkse aflossingen wordt de samengestelde rente snel opgebouwd.

Beleggingsrisico

Het beleggingsrisico is als er een verschil is tussen het verwachte rendement en het rendement dat je uiteindelijk ontvangt. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

 • Kredietrisico: In gebreke blijven van de lener.
 • Renterisico: Verschil tussen verwachte en ontvangen rendement.
 • Liquiditeitsrisico: De eventuele tijd die nodig is om de lening op de secundaire markt te verkopen.
 • Valutarisico: Het risico dat je valuta’s moet wisselen terwijl de valutawaarde in jouw nadeel is gaan schommelen.
 • Marktrisico: Dat Fellow Finance stopt met de dienstverlening.

Fellow Finance heeft deze punten zo ver als mogelijk proberen af te dekken om het risico voor jou als investeerder zo laag mogelijk te houden. Aan beleggen en investeren zit altijd het risico van kapitaalverlies, maar door hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, en dat geldt voor zowel Fellow Finance als voor jou, kan je het risico minimaliseren.

Eindconclusie

Wanneer je rustig aan wilt beginnen met beleggen in leningen, dan kan je bij Fellow Finance net zo goed terecht als wanneer je al veel ervaring hebt en goed geld wilt verdienen. Alle tools zijn aanwezig en alle informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te maken staat open voor zowel de kredietnemer als voor jou als investeerder. Dat gezegd, kan je wel anoniem blijven op het platform, doordat Fellow Finance deze informatie niet publiceert. Je kan al beginnen vanaf 25,- euro per lening, daardoor is het voor bijna iedereen mogelijk om te beginnen met beleggen in leningen. Ook voor jou. Dankzij de hoge rendementen kan jij binnen no-time een serieuze portfolio opbouwen en serieus gaan verdienen.

Specificaties

Investeerders
17000+
Gemiddeld rendement
7.28%
Terug koop garantie
Nee
Auto invest
Ja
Min. Deposit
€10